Komunikat Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.

LOT

Linie Lotnicze LOT poinformowały, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 12 września,  zapadła decyzja dotycząca porozumienia pomiędzy władzami Spółki a ZZPP.

Rada Nadzorcza po dogłębnej analizie postanowiła nie wyrazić zgody na zawarcie porozumienia przyjętego i parafowanego wcześniej przez Zarząd PLL LOT S.A. oraz ZZPP.

Do takiej decyzji doprowadził proces oceny zasad pracy w Firmie oraz analizy ekonomicznej PLL LOT S.A. Stanowisko Rady Nadzorczej oparte zostało również na porównaniu warunków pracy personelu pokładowego w innych liniach w Europie i w Polsce. Zaznaczono, że zgoda na powyższe porozumienie spowodowałaby nieuzasadnione obciążenie finansowe Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwróciła uwagę Zarządu Spółki na konieczność opracowania i wdrożenia nowoczesnych zasad wynagradzania Pracowników ze szczególnym uwzględnieniem personelu pokładowego.

Nowe metody wynagradzania mają uwzględniać możliwości finansowe Firmy, efektywność pracy zatrudnionych, potrzeby rynku a także odpowiednio motywować Pracowników Spółki.

Źródło: PLL LOT
comments powered by Disqus