Baza Techniczna LOT-u przekształcona w spółkę LOT Aircraft Maintenance Services

LOT

W dniu dzisiejszym działalność rozpoczęła spółka LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. , która powstała w wyniku oddzielenia Bazy Technicznej LOT-u od spółki PLL LOT SA. 

13 lipca LOT formalnie wniósł do przedsiębiorstwa LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS) majątek w postaci gruntów, budynków oraz maszyn i urządzeń Bazy Technicznej, w wyniku czego mogła formalnie rozpocząć działalność samodzielna spółka LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (LOT AMS). Pracownicy PLL LOT SA, pracujący dotychczas w  bazie technicznej z mocy prawa staną się 14 lipca pracownikami spółki LOT AMS.

To bardzo dobra wiadomość zarówno dla naszej Spółki, jak i dla całej grupy LOT - powiedział Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu PLL LOT SA. - Możemy teraz zbudować silną, konkurencyjną Spółkę LOT AMS, która dzięki swoim atutom, w postaci wysoko wykwalifikowanego personelu, najwyższych standardów jakości i doskonałego zaplecza technicznego oraz know-how, ma duże szanse by w krótkim czasie osiągnąć sukces – dodał Prezes Mikosz.

Pierwszym z zakładanych celów biznesowych Spółki jest zwiększenie zleceń wykonywanych na rzecz klientów zewnętrznych z obecnych 5% do ponad 30%. Sprawnie zarządzana i wykorzystująca swój potencjał LOT AMS ma szansę zyskać nawet 10% udziału w rynku usług lotniczych w Europie Środkowo – Wschodniej.

Wydzielenie Bazy Technicznej do spółki LOT AMS ma niezwykle duże znaczenie dla całej Grupy LOT. Jest to jeden z najważniejszych procesów realizowanych w ramach restrukturyzacji Spółki i Grupy Kapitałowej PLL LOT S.A.

Źródło: PLL LOT
comments powered by Disqus