Raport wstępny PKBWL dotyczący wypadku szybowca SZD-50-3 Puchacz na Babicach

Wypadek szybowca na lotnisku Warszawa Babice.

21 września, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport wstępny nr 2310/17 dotyczący wypadku  szybowca SZD-50-3 Puchacz (znaki rejestracyjne SP-3782) na lotnisku Warszawa Babice (EPBC). W wypadku, do którego doszło 30 sierpnia br., zginął pilot statku powietrznego.


Część opisowa:

W dniu 30 sierpnia 2017 r. na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego o godz. 17:58, uczeń pilot lat 31 wystartował do drugiego w tym dniu lotu samodzielnego po kręgu. Start odbył się na szybowcu SZD-50-3 Puchacz o znakach rejestracyjnych SP-3782, za wyciągarką szybowcową, na kierunku 100o. Podczas początkowej fazy wznoszenia uczeń pilot utrzymywał duży kąt wznoszenia. Na wysokości około 150 m nastąpiło zerwanie bezpiecznika liny wyciągarkowej.

Uczeń pilot zabezpieczył prędkość przechodząc do lotu ślizgowego. Przez krótką chwile kontynuował lot po prostej, wyczepiając jednocześnie końcówkę liny pozostałej przy szybowcu. Po wyczepieniu liny uczeń pilot rozpoczął wykonywanie zakrętu w lewo z kilkustopniowym przechyleniem. Szybowiec po wykonaniu zakrętu o około 90o pochylił maskę i wszedł w lewy korkociąg. Szybowiec wykonał ok. 1 i 1/2 zwitki korkociągu i w pionowej konfiguracji wpadł w ogrodzenie oddzielające część użytkową aeroklubu od lotniska, zderzając się z ziemią, 64 m w kierunku południowym od hangarów.


Konfiguracja uderzenia:

- pierwszy kontakt z ziemią przednią częścią kadłuba (zagłębienie na około 0,18 m), przełamanie przedniej jego części w obrębie kabiny w lewo, rozrzut fragmentów oszklenia kabiny w prawą stronę w odległości do 3 m;
- uderzenie równoległe końcówek skrzydeł w ziemię, uszkodzenie mocowania lewego skrzydła od krawędzi spływu na długości około 0,30 m w stronę przodu kadłuba, a zaraz potem przełamanie kadłuba za skrzydłami ze zgięciem w prawą stronę od osi podłużnej szybowca o około 90o i skręceniem w kierunku ziemi o około 45o;

Kąt pochylenia szybowca w momencie zderzenia z ziemią wynosił około 90o.

Kąt przechylenia szybowca był bliki 0 stopni

Uczeń pilot miał zapięte pasy. Hamulce aerodynamiczne na skrzydle lewym i prawym wysunięte. W wyniku zdarzenia szybowiec uległ całkowitemu zniszczeniu, a jego pilot poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Wypadek nastąpił o godzinie 17:59.


Pełny raport wstępny 2310/17 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus