Raport wstępny dotyczący wypadku szybowca PW-6U

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

15 sierpnia 2013 roku przed południem w Bezmiechowej Górnej koło Leska doszło do wypadku z udziałem szybowca PW-6U. W wyniku zderzednia z ziemią pilot i pasażer odnieśli poważne obrażenia. Niestety pasażer mimo reanimacji zmarł w szpitalu.

W raporcie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych czytamy:

Na lądowisku Bezmiechowa Górna wyłożono na polu wzlotów nr 1 kwadrat szybowcowy. Około 11.00 LMT rozpoczęto loty szybowcowe za wyciągarką. Około godziny 11.45 pilot z uprawnieniami instruktora oraz pasażer zajęli miejsca w kabinie szybowca PW-6U SP-3631 ustawionego do startu obok strzały. Po zgłoszeniu gotowości przez pilota wyciągarkowy rozpoczął ciąg. Nastąpił dynamiczny rozbieg. 

Szybowiec uderzył kółkiem ogonowym o nawierzchnię trawiastą pasa startowego, oderwał się i przeszedł na wznoszenie. W tym momencie obecni w kwadracie zauważyli oddzielanie się usterzenia poziomego od konstrukcji. Na wysokości ok. 15 m usterzenie poziome odpadło, a szybowiec pochylając się na „nos” zderzył się z ziemią. Pilot i pasażer odnieśli bardzo poważne obrażenia. Szybowiec został zniszczony. Pasażer mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Lot trwał ok. 3 s.

Raport wstępny 1282/13

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus