Raport końcowy PKBWL: "Instruktor zauważył, że lewe skrzydło zahacza o trawę, a zaraz po tym nastąpiło uderzenie..."

Wypadek Diamond DA20-C1 w Modlinie, fot. PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku samolotu Diamond DA20-C1 (znaki rejestracyjne SP-KWG), do którego doszło 10 czerwca 2019 r. na lotnisku w Modlinie. W wyniku tego zdarzenia statek powietrzny został w poważnie uszkodzony, a jego załoga odniosła niewielkie obrażenia i opuściła kabinę o własnych siłach.


W raporcie 2087/19 czytamy:

W dniu 10 czerwca 2019 r. załoga w składzie instruktor-pilot (zwany dalej instruktorem) i uczeń-pilot (zwany dalej uczniem) przybyli na lotnisko w celu wykonania lotów szkolnych według programu szkolenia do licencji PPL(A) na samolocie Diamond DA20. W planie mieli do wykonania loty wg. ćw. I/7 – loty doskonalące po kręgu przed wylotem samodzielnym ucznia. Po wykonaniu odprawy przedlotowej i omówieniu warunków wykonywania planowanych lotów załoga wykonała przegląd samolotu, złożyła plan lotu i przystąpiła do lotów.

W dniu zdarzenia loty były wykonywane z pasa betonowego lotniska z kierunkiem startu i lądowania 081°. Pogoda w dniu zdarzenia była następująca: zachmurzenie do 3/8 o podstawie ok. 5000ft, widzialność ponad 10 km, wiatr z kierunku 120°, zmienny od 90° do 150° do 13 kt. Pierwsze trzy loty po kręgu były wykonane poprawnie.

W trakcie podejścia do lądowania w czwartym locie do wysokości wyrównania lot przebiegał prawidłowo. Z relacji instruktora i ucznia wynika, że na wysokości około 4-5 m w fazie wyrównania przy prędkości ok. 65 kt uczeń zredukował obroty do obrotów minimalnych (idle) i przystąpił do fazy wyrównania. W tym momencie załoga zauważyła, że samolot odchyla się w lewo od osi pasa. Instruktor podał komendę: „w prawo”.


Instruktor stwierdził w trakcie rozmowy, że kiedy przechylenie samolotu w lewo wydawało się za duże, a samolot zdawał się nie reagować, zdecydował o przejęciu kontroli i postanowił wykonać odejście na drugi krąg. Popchnął manetkę gazu do przodu do oporu. Samolot był już przechylony na lewe skrzydło i kontynuował lot dalej odchylając się w lewo tak, jakby uczeń cały czas trzymał wciśnięty pedał steru kierunku w lewo. Zauważył, że lewe skrzydło zahacza o trawę, a zaraz po tym nastąpiło uderzenie.

Samolot zatrzymał się ok. 90 m z lewej strony od pasa startowego na części trawiastej. Po zatrzymaniu samolotu instruktor otworzył owiewkę kabiny i nakazał opuszczenie samolotu przez ucznia, podał przez radio komendę ”Mayday”, wyłączył zasilanie i sam opuścił kabinę. Kilka minut po zdarzeniu na miejsce wypadku podjechały służby ratunkowe. Straż pożarna pokryła samolot pianą i odłączyła akumulator. Piloci zostali przewiezieni do szpitala i po badaniu zwolnieni. W wyniku zdarzenia samolot uległ znacznym uszkodzeniom, załoga nie odniosła obrażeń ciała.

W trakcie oględzin miejsca wypadku i analizie zapisu z monitoringu stwierdzono, że pierwsze przyziemienie samolotu nastąpiło z lewej strony pasa betonowego na jego skrajnej części, a następnie po odbiciu samolot na wznoszeniu przemieszczał się w lewą stronę poza pas startowy na część trawiastą. Samolot w trakcie lotu przechylił się na lewe skrzydło zahaczając skrzydłem o ziemię i przyziemił z trawersem prawdopodobnie pochylony na „nos” czego skutkiem było urwanie przedniej goleni podwozia. Następnie samolot ponownie się odbił i przemieszczając się dalej w lewo uderzył w ziemię urywając prawe podwozie główne i uszkadzając śmigło i strukturę kadłuba.


Ustalenia komisji:

1) Samolot był sprawny technicznie, a jego zdatność do lotu i wszelkie obsługi były prawidłowo udokumentowane.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Diamond DA-20-C1, SP-KWG, 10 czerwca 2019 r., Modlin EPMO
2) Samolot miał prawidłową masę startową, położenie środka ciężkości mieściło się w zakresie dopuszczalnym.
3) Instruktor posiadał ważną licencję i uprawnienia oraz ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.
4) Instruktor posiadał kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu tego typu lotów.
5) Instruktor i uczeń mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.
6) Instruktor i uczeń nie znajdowali się pod wpływem alkoholu.
7) Warunki atmosferyczne mogły mieć wpływ na zaistnienie zdarzenia.


Przyczyny wypadku:

1) Spóźniona reakcja instruktora na odchylenie samolotu od osi pasa w końcowej fazie lądowania.
2) Spóźniona decyzja o przerwaniu lądowania i odejściu na drugi krąg.
3) Nieprawidłowe czynności podczas wykonywania procedury przejścia na drugi krąg.


Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

1) Warunki atmosferyczne mogły mieć wpływ na zaistnienie zdarzenia.


Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.


Pełny Raport Końcowy 2087/19 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus