Raport końcowy PKBWL: "Decyzja o powrocie została podjęta zbyt późno..."

Wypadek szybowca DG-600, fot. PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku szybowca DG-600 (znaki rejestracyjne SP-3713), do którego doszło 4 sierpnia 2018 r. w miejscowości Kuchary k. Częstochowy. W wyniku tego zdarzenia statek powietrzny został poważnie uszkodzony, ale jego pilotowi nic się nie stało.


W raporcie 2373/18 czytamy:

W dniu 04.08.2018 r. o godzinie 13:36 (czasy w raporcie są czasami lokalnymi LMT) z lotniska w Rudnikach (EPRU) wystartował na holu za samolotem szybowiec DG-600 w wersji ze skrzydłami o rozpiętości 18 m. Pilot zapoznał się z prognozą pogody i jako zadanie dnia wyznaczył sobie przelot docelowo – powrotny Rudniki (EPRU) – Kielce Masłów (EPKA) – Rudniki (EPRU).

Po wyczepieniu na wysokości 450 m (wysokości podane w raporcie są AGL – nad poziom gruntu) pilot rozpoczął krążenie w kominie termicznym i po uzyskaniu 1620 m wysokości o godzinie 13:52 skierował szybowiec na trasę. W odległości około18 km do punktu zwrotnego pilot podjął decyzję o przerwaniu przelotu i powrocie na lotnisko w Rudnikach. Decyzja ta była związana z szybko rozbudowującymi się chmurami burzowymi na północ od trasy przelotu.


W odległości 26 kilometrów do lotniska w Rudnikach z wysokości 1740 m pilot rozpoczął dolot w kierunku lotniska. Początkowo dolot przebiegał normalnie, jednak na około 20 km od lotniska szybowiec wleciał w obszar intensywnego opadu deszczu, w którym szybowiec miał duże opadanie. Momentami szybowiec opadał z prędkością 10 m/s. W odległości około 9km od lotniska Rudniki na wysokości około 500 m pilot podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym. Ze względu na intensywny opad deszczu, który znacznie ograniczał widoczność, wybór pola do lądowania był utrudniony.

Pilot wybrał zaorane pole, wykonał zakręt w lewo i wyprowadził szybowiec na prostą do lądowania (z wiatrem). Szybowiec przyziemił w odległości około 200 m od początku pola i odbił się dwukrotnie od ziemi. W trakcie drugiego odbicia (kontaktu z ziemią) prawe skrzydło uderzyło o ziemię w wyniku czego urwana została jego końcówka. Szybowiec obrócił się w powietrzu o około 180° i po przyziemieniu tyłem zatrzymał się. Pilot opuścił kabinę szybowca nie odnosząc obrażeń w trakcie wypadku.


Ustalenia komisji:

1.Pilot posiadał uprawnienia do wykonania lotu.
2.Szybowiec był zdatny do lotu i posiadał wszystkie dokumenty techniczno –eksploatacyjne.
3.W dniu zdarzenia pilot szybowca zapoznał się z prognozą pogody.
4.Pilot konsultował trasę przelotu z innymi pilotami, którzy doradzali wykonanie przelotu w rejonie lotniska, ze względu na prognozowane burze.
5.Pilot podjął decyzję o wykonaniu przelotu do Kielc
6.W odległości około 18 km do lotniska w Masłowie pilot podjął decyzje o przerwaniu przelotu i powrocie na lotnisko w Rudnikach.
7.W odległości około 20 km do lotniska w Rudnikach na wysokości około 1500 m pilot pojął decyzję o rozpoczęci dolotu do lotniska.
8.Szybowiec wleciał w obszar intensywnego opadu deszczu i zwiększonego opadania.
9.Lecąc na wysokości około 500 m pilot podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym, jednak lecąc w intensywnym opadzie deszczu, pilot nie był w stanie wybrać terenu odpowiedniego do lądowania.
10.Pilot wybrał pole do lądowania przygodnego z wysokości około 200 m.
11.Lądowanieszybowca zostało wykonane z tylnym wiatrem na dużej prędkości.
12.W trakcie lądowania szybowiec dwukrotne odbił się od nawierzchni pola.
13.W trakcie drugiego przyziemienia uderzył prawym skrzydłem o nawierzchnię pola i urwał końcówkę skrzydła.
14.Szybowiec obrócił się w powietrzu o 180°w prawo i przyziemił tyłem do kierunku lądowania.
15.Krótki dobieg szybowca w trakcie którego obrócił się jeszcze w prawo o około 50°.
16.Pilot opuścił kabinę szybowca nie odnosząc żadnych obrażeń ciała.


Przyczyny wypadku:

1.Błędna decyzja pilota polegająca na zaplanowaniu zbyt długiego przelotu przy prognozowanym w godzinach popołudniowych rozwoju chmur burzowych na trasie przelotu.
2.Błędna decyzja pilota o wykonaniu dolotu do lotniska przez obszar oddziaływania chmur burzowych typu Cb w ich ostatniej fazie rozwoju.
3.Lądowanie w terenie przygodnym w złych warunkach atmosferycznych.


Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

1.Chęć zakończenia przelotu na lotnisku i uniknięcie lądowania w terenie przygodnym.
2.Działanie pilota w deficycie czasu i silnym stresie związanym z lotem w intensywnym opadzie deszczu w połączeniu z dużym opadaniem szybowca.


Pełny Raport Końcowy 2373/18 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus