Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz wyznaczony na Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz przy samolocie (fot. Piotr Łysakowski)

Z dniem 1 grudnia 2020 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył na Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Zastępcę Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. dr inż. Grzegorza Ślusarza. Zastąpi na tym stanowisku gen. bryg. pil. Wojciecha Pikułę, którego Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył na stanowisko Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Poznańskiej, wyższych studiów magisterskich i podyplomowych studiów polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

Zawodową służbę wojskową pełnił w w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 eskadrze lotnictwa taktycznego w  Krzesinach, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego i 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Począwszy od starszego pilota, przez dowódcę klucza, starszego nawigatora eskadry, oficera sekcji, zastępcę dowódcy eskadry, starszego inspektora bezpieczeństwa lotów, szefa wydziału, szefa szkolenia, dowódcę 31BLT, zastępcę dowódcy 2SLT.

W latach 2005 - 2007 odbył przeszkolenie na samolocie wielozadaniowym F-16 Fighting Falcon, zdobywając w bazach lotniczych w San Antonio (Texas), Enid (Oklahoma) oraz Tucson (Arizona) pierwsze doświadczenia na samolotach wysoko manewrowych, wykonując nalot na T-38 Talon i F-16 Fighting Falcon. Brał  udział w kursie Tactical Leadership Programme we Florennes (Belgia), zdobywając uprawnienia do dowodzenia ugrupowaniami lotniczymi w walce powietrznej.

Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania lotów samolotem wielozadaniowym F-16, w różnych warunkach atmosferycznych, w pełnym zakresie wykorzystania posiadanego uzbrojenia.


(fot. Piotr Łysakowski)

Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz - II stopnia, Odznaką Honorową Sił Powietrznych, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

W 2009 roku został wyróżniony zaszczytnymi tytułami:
– „Najlepszy Pilot Roku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”,
– „Najlepszy Pilot Roku Sił Powietrznych”,
– „Pilot Roku” 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Ma ponad 2300 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych.


(fot. por. Ewa Złotnicka/4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego)

We wtorek 1 grudnia nowy dowódca 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz został powitany przez kadrę 4 SLSz.

Uroczyste przekazanie dowodzenia odbędzie się 3 grudnia br.

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus