Raport końcowy PKBWL: "Podczas rozbiegu pilot zorientował się, że wolant jest zablokowany..."

Wypadek samolotu ultalekkiego Aeroprakt A22L, fot. PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku samolotu ultalekkiego Aeroprakt A22L (znaki rejestracyjne SP-SIBG), do którego doszło 15 września 2020 r., na lądowisku Goczałkowice-Zdrój w województwie śląskim. W wyniku tego zdarzenia statek powietrzny został w znacznym stopniu uszkodzony, ale jego pilot nie odniósł obrażeń.


W raporcie 2919/20 czytamy:

W dniu 15 września 2020 r. w godzinach popołudniowych na lądowisko Goczałkowice-Zdrój przybył pilot z zamiarem wykonania lotu rekreacyjnego. Po przygotowaniu samolotu i wykonaniu próby silnika około godziny 17:30 czasu lokalnego pilot pokołował do progu pasa 26 i rozpoczął rozbieg do startu. Po rozpędzeniu samolotu do prędkości około 80 km/h, kiedy próbował oderwać go od ziemi zorientował się, że wolant jest zablokowany.

Przerwał start zmniejszając obroty silnika do minimalnych i rozpoczął hamowanie. Pomimo intensywnego hamowania samolot zbyt wolno zmniejszał prędkość. W końcowej fazie dobiegu wytoczył się poza pas startowy, zderzył się z ogrodzeniem znajdującym się na przedłużeniu pasa startowego i zatrzymał się.


Po zatrzymaniu się samolotu pilot wyłączył główny wyłącznik zasilania, zamknął kran paliwa i samodzielnie opuścił kabinę samolotu.

Po opuszczeniu kabiny samolotu stwierdził, że na wolancie jest założona zawleczka blokady steru głębokości.

O zdarzeniu poinformował telefonicznie Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Pilot miał prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i nie odniósł obrażeń ciała.

Samolot posiadał pozwolenie na wykonywanie lotów w terminie ważności i był ubezpieczony (polisa OC).

Pilot oświadczył, że przed lotem nie wykonał listy czynności kontrolnych – po zajęciu miejsca w kabinie samolotu i przed zajęciem pasa startowego.


Przyczyna zdarzenia

Błąd pilota polegający na niewykonaniu list kontrolnych przed dniem lotnym i przed startem.


Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

Nie było.


Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Brak zaleceń.


Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Nie sformułowano.


Pełny Raport Końcowy 2919/20 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus