Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 1504/20 (W, 21.06.2020 r., EPPR). Dotyczy: Lądowania z wiatrem skoczna ze spadochronem Falcon 300. Ześlizgnięcia się do przodu nogi skoczna i uderzenia pośladkami o ziemię. Uchwała 1504/20

• 1620/20 (W, 05.07.2020 r., Lądowisko Zator k. Wadowic). Dotyczy: Wyjechania samolotu ultralekkiego Aeroprakt 22LS w początkowej fazie rozbiegu z pasa startowego napole uprawne. Zderzenia się samolotu z nierównością terenu. Raport wstępny 1620/20

• 1693/20 (W, 09.07.2020 r., EPJL). Dotyczy: Przeciągnięcia szybowca SZD-50-3 "Puchacz" podczas zbyt stromego wznoszenia. Raport wstępny 1693/20

• 1757/20 (W, 26.06.2020 r., EPPR). Dotyczy: Lądowania w terenie poza lotniskiem skoczka ze spadochronem Pilot 188. Podczas przyziemienia skoczek niefortunnie trafił na dziurę w ziemi nie widoczną z wysokości. Uchwała 1757/20

• 1766/20 (W, 14.07.2020 r., EPBY). Dotyczy: Wykonania LowPass samolotem Tecnam P2006T ze zbyt małą prędkością. Zderzenia z ziemią. Raport wstępny 1766/20

• 1853/20 (I, 14.07.2020 r., EPKP). Dotyczy: Chwilowej nieuwagi pilota podczas kołowania samolotem Pipistrel Alpha Trainer. W samolocie  zostało uszkodzone śmigło. Uchwała 1853/20

• 1995/20 (W, 23.07.2020 r., Olsztyn (Teren przygodny)). Dotyczy: Twardego lądowania ze spadochronem JVX2 89 prawdopodobnie związanego z dużą prędkością pionowego opadania. Uchwał 1995/20

• 4167/19 (I, 16.09.2020 r., EPPL). Dotyczy: Błędu pilotażu podczas lądowania samolotem AT-3. Raport końcowy 4167/19


Samolot AT-3 na płycie lotniska tuż po zdarzeniu - widok z prawej strony (fot. Użytkownik)

Dodatkowo Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała Oświadczenie Tymczasowe  dotyczące badania wypadku lotniczego nr 3243/19 z udziałem skoczków spadochronowych, który wydarzył się w dniu 5.08.2019 r. na Lotnisku w Bagiczu – Oświadczenie Tymczasowe dot. wypadku lotniczego nr 3243/19

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus