III listopadowe posiedzenie PKBWL – aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 619/15 (W, 03.05.2015 r., Horodek n/jeziorem Solińskim). Dotyczy: Podjęcia decyzji i wykonania lądowania samolotem ultralekkim FK-9 Mk III w terenie przygodnym mimo braku informacji o stanie nawierzchni w miejscu zamierzonego lądowania. Informacja o zdarzeniu 619/15

• 1200/15 (W, 01.07.2015 r., Darłowo, pow. sławieński). Dotyczy: Nieprawidłowego wyboru miejsca do startu wiatrakowca MT-03 (ze względu na nierówność nawierzchni oraz obecność przeszkody terenowej) uniemożliwiającego wykonanie bezpiecznego rozbiegu. Poderwania wiatrakowca na zbyt małej prędkości postępowej z gwałtownym zadarciem kadłuba, co doprowadziło do zaczepienia belką ogonową, usterzeniem i łopatami wirnika nośnego o nawierzchnię, w wyniku czego wiatrakowiec skapotował zderzając się z ogrodzeniem. Informacja o zdarzeniu 1200/15

• 1776/15 (W, 20.08.2015 r., Nietków k. Zielonej Góry). Dotyczy: Niesprawnego odpowietrzenia zbiornika balastowego lewego skrzydła szybowca SZD-48-1 Jantar Std. 2, co w konsekwencji spowodowało pozostanie w nim znacznej ilości wody. Zahaczenia lewego skrzydła szybowca o powierzchnię wysokiej uprawy, co spowodowało jego obrót wokół osi pionowej (cyrkiel). Informacja o zdarzeniu 1776/15


• 1878/15 (I, 29.08.2015 r., EPRU). Dotyczy: Deformacji (tzw. kalafior) po otwarciu czaszy głównej spadochronu Cayenne 150. Informacja o zdarzeniu 1878/15

Przebieg i okoliczności zdarzenia:
Skoczek (480 skoków) wykonywał skok z wysokości 1500 m. Do czasu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo. Po otwarciu spadochronu (czaszy głównej), skoczek stwierdził, że jedna z linek przechodzi nad czaszą powodując jej deformację (tzw. kalafior). Spadochron  samoczynnie obracał się w poziomie. Skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową spadochronu. Lądowanie przebiegło prawidłowo.

• 1900/15 (I, 30.08.2015 r., EPPR). Dotyczy: Błędu popełnionego podczas układania spadochronu Falcon 265. Informacja o zdarzeniu 1900/15

Przebieg i okoliczności zdarzenia:
Uczeń-skoczek wykonywał skok z samoczynnym otwarciem spadochronu. Od samolotu (An-2) oddzielił się na wysokości 1200m. Oddzielenie metodą "na strugi" nie zostało wykonane prawidłowo, lecz prostopadle do kierunku  lotu. Proces otwarcia spadochronu nastąpił podczas obracania się skoczka tak, że przez chwilę prawe taśmy nośne znajdowały pod komorą czaszy zapasowej. Po częściowym napełnieniu czaszy zaobserwowano, że nad czwartą komorą z prawej strony czaszy  przerzucone  są  linki  sterownicze (tzw. kalafior). Uczeń przez około 3 sekundy szarpnięciami uchwytu sterowniczego próbował zlikwidować „kalafior”. Spadochron, który początkowo leciał prosto, zaczął się obracać. Wówczas uczeń wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową spadochronu, która napełniła się prawidłowo. Wylądował na użytkowej części lotniska.

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus