III czerwcowe posiedzenie PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 102/18 (I, 13.01.2018 r., EPMO). Dotyczy: Usterka sterowania temperaturą kabiny samolotu Bombardier Learjet 60 stwierdzona na wysokości powyżej poziomu lotu 100 FL. Informacja o zdarzeniu 102/18

• 900/18 (I, 06.05.2018 r., EPLR). Dotyczy: Nie otwarcia się czaszy głównej spadochronu. Nie wyrzucenia przez skoczka pilocika spadochronu Voyager 280. Informacja o zdarzeniu 900/18

• 908/18 (I, 20.04.2018 r., Kościelec). Dotyczy: Błędu pilota paralotni Hadron-Cabrio polegającego na złej obserwacji terenu podczas awaryjnego lądowania. Informacja o zdarzeniu 908/18

• 941/18 (PI, 22.04.2018 r., EPOP). Dotyczy: Braku łączności radiowej między sekcjami wykonującymi swoje działalności lotnicze. Braku nadzoru nad operacjami lotniczymi prowadzonymi przez sekcje lotnicze Aeroklubu Opolskiego. Przekonania pilota samolotu Cessna 182 wykonującego lot ze skoczkami spadochronowymi o wolnej przestrzeni nadlotniskowej, co w połączeniu brakiem łączności radiowej oraz ograniczonej widzialności z kabiny samolotu doprowadziło do kolizji z opadającą liną po holu paralotniarza. Informacja o zdarzeniu 941/18

• 1187/18 (W, 16.05.2018 r., EPSD). Dotyczy: Nie przestrzegania przez ucznia-skoczka zasad użytkowania spadochronu Mars 330 oraz braku reakcji na komendy wydawane drogą radiową przez instruktora prowadzącego. Informacja o zdarzeniu 1187/18

• 1237/18 (W, 20.05.2018 r., EPTM). Dotyczy: Błędu skoczka w ocenie wysokości wyrównania spadochronu Pilot 132 nad ziemią. Silnego uderzenia nogami przez skoczka o ziemię. Informacja o zdarzeniu 1237/18

• 1333/18 (I, 27.05.2018 r., EPLS). Dotyczy: Stwierdzenia przez skoczka skręcenia linek spadochron Skylark po zainicjowaniu procesu otwarcia. Braku staranności w układaniu czaszy głównej spadochronu. Informacja o zdarzeniu 1333/18

• 1339/18 (I, 26.05.2018 r., EPZP). Dotyczy: Stwierdzenia podczas diagnozowania usterki zużycia eksploatacyjnego łożysk wału długiego przeniesienia napędu z przekładni głównej do fenestronuw w śmigłowcu EC 135 P2+. Informacja o zdarzeniu 1339/18

• 1424/18 (W, 01.06.2018 r., Rąbczyn). Dotyczy: Błędu w technice pilotowania polegającego na dopuszczeniu do przeciągnięcia szybowca SZD-48-3 Jantar Std 3 i wprowadzeniu w niezamierzony korkociąg skutkujący zderzeniem szybowca z ziemią. Raport końcowy 1424/18

• 2804/17 (W, 14.10.2017 r., EPZP). Dotyczy: Błędów skoczka spadochronowego polegających na: niewłaściwej ocenie wysokości względem ziemi; niewłaściwej ocenie prędkości wiatru, który nieznacznie  zwiększył swoją prędkość w porównaniu z warunkami panującymi podczas skoków wykonywanych tego dnia wcześniej. Informacja o zdarzeniu 2804/17

Publikowane materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus