II grudniowe posiedzenie PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 1400/11 (W, 01.11.2011 r., EPWA). Dotyczy: Lądowania samolotu Boeing 767-300ER ze schowanym podwoziem. Raport końcowy 1400/11, Final report 1400/11

• 2438/17 (W, 16.09.2017 r., Dakowy Suche). Dotyczy: Błędu pilota polegającego na niewłaściwej podzielności uwagi podczas startu polegającej na oderwaniu  samolotu Aeroprakt A22 L2 przy małej prędkości i zwiększaniu kątów natarcia. W konsekwencji doprowadziło to do przeciągnięcia na małej prędkości i wysokości lotu, a w efekcie kapotaż samolotu podczas startu. Informacja o zdarzeniu 2438/17

• 2702/17 (I, 02.10.2017 r., Szymanów). Dotyczy: Oblodzenia gaźnika przy pracy silnika na obrotach minimalnych podczas oczekiwania samolotu Cessna 150L przed pasem startowym. Informacja o zdarzeniu 2702/17

• 2708/17 (I, 04.10.2017 r., EPGL). Dotyczy: Uszkodzenia końcówki jednej łopaty śmigła samolotu Cessna 182T podczas kołowania. Informacja o zdarzeniu 2708/17

• 2888/17 (I, 25.10.2017 r., EPLL). Dotyczy: Zauważenia w czasie kontroli części trawiastej PPS (Płaszczyzny Postoju Samolotów) uszkodzenia mechanicznego końcówki lewego skrzydła parkującego samolotu Cessna 172. Informacja o zdarzeniu 2888/17

Publikowane materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus