UOKiK: Stowarzyszenie Przyjazne Latanie już nie rozstrzyga sporów z liniami lotniczymi

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie zostało wykreślone z rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - poinformował w środę UOKiK. Jak dodano, taką decyzję Urząd podjął na wniosek stowarzyszenia.

Urząd przypomniał, że od dwóch lat obowiązuje ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dzięki niej konsument, jeśli jest niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez przedsiębiorcę jego reklamacji, może rozwiązać spór polubownie. Postępowanie polubowne jest szybsze niż sądowe – trwa maksymalnie 90 dni i przeważnie jest bezpłatne.

UOKiK poinformował, że w tej chwili konsument może rozwiązać spór korzystając z pomocy jednego z dziesięciu podmiotów uprawnionych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Przykładowo prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zajmuje się rozstrzyganiem sporów telekomunikacyjnych i pocztowych, a rzecznik praw pasażera kolei przy Urzędzie Transportu Kolejowego - sporów z przewoźnikami kolejowymi.

Jak wynika z komunikatu, 14 czerwca br. z rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zostało wykreślone Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, a decyzja o wykreśleniu została wydana na wniosek stowarzyszenia.

Od kwietnia br. podmiotem uprawnionym do polubownego rozwiązywania sporów jest rzecznik praw pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Instrukcje składania wniosku i formularze są dostępne na stronie http://www.pasazerlotniczy.gov.pl/.

Wszystkie podmioty uprawnione do polubownego rozwiązywania sporów dostępne są na stronie: http://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus