Senat: Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa lotniczego

Prawo lotnicze, fotografia oryginalna: Andrzej Łapczyński

Senacka Komisja Infrastruktury opowiedziała się we wtorek za przyjęciem bez poprawek nowelizacji Prawa lotniczego. Dzięki niej możliwe będzie dalsze wykonywanie lotów, np. gaśniczych, maszynami będącymi pod nadzorem krajowym.

Celem noweli jest dodanie regulacji dotyczących zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka również statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

Przed wejściem w życie ustawy Prawo lotnicze z grudnia 2018 r. firmy, które świadczyły usługi lotów specjalistycznych wysokiego ryzyka, posługiwały się certyfikatem usług lotniczych (AWC – Aerial Works Certificate) i nie podlegały nadzorowi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Ponieważ ustawa z 2018 r. zlikwidowała certyfikaty AWC, po ich wygaśnięciu – co nastąpiło w tym kwartale – niezbędne było umożliwienie dalszego korzystania z tych typów samolotów i śmigłowców w zakresie lotów przeciwpożarowych.

Zgodnie z nowelą, wskazane samoloty i śmigłowce, które nie mają certyfikatu EASA, będą pozostawać pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jak wyjaśnił we wtorek wiceminister infrastruktury Marcin Horała, chodzi o kilkadziesiąt starszych jednostek, którym ULC będzie mógł wydać certyfikaty, aby dalej mogły świadczyć usługi lotów.

"To jest po prostu trochę miejsc pracy, podmiotów gospodarczych, które dają źródło utrzymania niewielkiej grupie, ale zawsze Polaków, którzy przy tym pracują. A po drugie są to również zadania istotne np. z punktu widzenia Lasów Państwowych – właśnie takie loty przeciwpożarowe, czy obserwacyjne" – powiedział. Dodał, że Lasy Państwowe prosiły, żeby umożliwić kontynuowanie tego rodzaju lotów.

Zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka oznaczają wszelkie zarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu statków powietrznych prowadzone m.in. nad obszarem, gdzie w sytuacji awaryjnej istnieje prawdopodobieństwo narażenia na niebezpieczeństwo osób trzecich na ziemi. Do takich operacji specjalistycznych zaliczają się m.in.: lot śmigłowca z ładunkiem zewnętrznym; patrolowanie ze śmigłowca; lot z "podwieszonym człowiekiem"; loty agro; reklama powietrzna; przepędzanie stad zwierząt; loty na ratowanie zwierząt; zrzut szczepionek dla zwierząt z powietrza.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przeczytaj również:
Sejm za nowelizacją Prawa lotniczego
Sejmowa komisja infrastruktury za projektem noweli Prawa lotniczego

Źródło: PAP
comments powered by Disqus