Sejm za nowelizacją Prawa lotniczego

Prawo lotnicze, fotografia oryginalna: Andrzej Łapczyński

Sejm uchwalił w środę nowelizację Prawa lotniczego. W noweli zapisano m.in. możliwość uzyskania zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

Za nowelizacją zagłosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała.

Celem noweli jest dodanie regulacji dotyczących zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka również statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

Przed wejściem w życie ustawy Prawo lotnicze z grudnia 2018 r. firmy, które świadczyły usługi lotów specjalistycznych wysokiego ryzyka, posługiwały się certyfikatem usług lotniczych (AWC – Aerial Works Certificate) i nie podlegały nadzorowi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Ponieważ ustawa z 2018 r. zlikwidowała certyfikaty AWC, po ich wygaśnięciu - co nastąpiło w tym kwartale - niezbędne było umożliwienie dalszego korzystania z tych typów samolotów i śmigłowców w zakresie lotów przeciwpożarowych.

Zgodnie z nowelą, mimo że wskazane samoloty i śmigłowce nie mają certyfikatu EASA, pozostają pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała tłumaczył, że w noweli chodzi o "nieco starsze samoloty, które są wykorzystywane do lotów gaśniczych, przeciwpożarowych w Lasach Państwowych". "Czasem to jakieś np. rozrzucanie karmy, szczepionek czy patrolowanie tych lasów. Nie jest to duży rynek, ale on istnieje. Jest to kilka, kilkanaście firm w Polsce, które świadczą tego rodzaju usługi, one są potrzebne Lasom Państwowym" – powiedział podczas posiedzenia komisji infrastruktury.

Zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka oznaczają wszelkie zarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu statków powietrznych prowadzone m.in. nad obszarem, gdzie w sytuacji awaryjnej istnieje prawdopodobieństwo narażenia na niebezpieczeństwo osób trzecich na ziemi. Do takich operacji specjalistycznych zaliczają się m.in.: lot śmigłowca z ładunkiem zewnętrznym; patrolowanie ze śmigłowca; lot z "podwieszonym człowiekiem"; loty agro; reklama powietrzna; przepędzanie stad zwierząt; loty na ratowanie zwierząt; zrzut szczepionek dla zwierząt z powietrza.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przeczytaj również:
Sejmowa komisja infrastruktury za projektem noweli Prawa lotniczego

Źródło: PAP
comments powered by Disqus