Od 17 października tryb bezwizowy także na lotniskach w Grodnie i Brześciu

17 października wejdzie w życie dekret Alaksandra Łukaszenki, który umożliwia ruch bezwizowy przez lotniska w miastach obwodowych – Grodnie, Brześciu, Witebsku, Homlu, Mohylewie. Będą mogli z niego skorzystać obywatele nowych krajów, w tym Pakistanu, Jordanii, Iranu i Egiptu.

Według dotychczasowych przepisów lotniczy ruch bezwizowy możliwy był tylko przez lotnisko międzynarodowe w Mińsku dla obywateli 80 krajów (w tym obywateli UE). Korzystający z niego obcokrajowcy mogą przebywać bez wizy na Białorusi do 30 dni.

Po zmianach wprowadzonych przez nowy dekret możliwość korzystania z trybu bezwizowego stracą m.in. Amerykanie. Zyskają go za to obywatele Iranu, Pakistanu, Egiptu, Jordanii i RPA.

W oficjalnym komunikacie, dotyczącym nowych regulacji wskazano, że obywatele tych pięciu krajów będą mogli wlecieć na Białoruś bez wizy pod warunkiem posiadania wielokrotnej wizy kraju UE lub strefy Schengen z potwierdzeniem przybycia na terytorium jednego z tych krajów. Ponadto powinni oni mieć bilety lotnicze z datą wylotu z Mińska, Brześcia, Witebska, Homla, Grodna lub Mohylewa.

Lotniska w białoruskich miastach obwodowych mają status międzynarodowy, jednak jak dotąd nie odbywały się do tych miast regularne loty z zagranicy. Z Grodna, według grafiku opublikowanego w maju, latały czartery do Egiptu i Tunezji. Z Witebska można było np. polecieć czarterem do Egiptu, Tunezji, Turcji i Bułgarii. Jak poinformowano, rozszerzenie trybu bezwizowego ma na celu „dalsze uproszczenie wjazdu dla obywateli zagranicznych i sprzyjać rozwojowi kontaktów biznesowych, międzyludzkich, turystyki. W związku z embargiem wprowadzonym przez UE i inne państwa zachodnie do Mińska przestały latać samoloty tych krajów; nie przyjmują one również u siebie samolotów z Białorusi.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ tebe/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus