NIK sprawdzi przygotowania do budowy CPK i stabilizację cen prądu

Czy przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegają zgodnie z założeniami i czy organy państwa prowadzą skuteczne działania na rzecz stabilizacji cen prądu - to jedne z kontroli planowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli na ten rok.

W środę NIK opublikowała plan pracy Izby na bieżący rok. Kontrolerzy przeprowadzą ok. 90 kontroli planowych. Jedną z nich będzie realizacja zadań finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Powołany ustawą z 2018 r. Fundusz służy dofinansowaniu remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowie mostów w ciągach dróg samorządowych. NIK chce zbadać, czy organy administracji publicznej prawidłowo realizowały zadania wynikające z ustawy o Funduszu osiągając zakładane efekty, w szczególności poprawę standardu lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Kontrolerzy NIK przyjrzą się też przygotowaniom do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - czy przebiegają zgodnie z założeniami. Port ma powstać do końca 2027 roku. Ma być węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.

Kolejnym tematem kontroli mają być ceny energii elektrycznej, a dokładnie działania organów państwa na rzecz stabilizacji tych cen. W 2019 r. doszło do ustawowego zamrożenia cen prądu na poziomie z czerwca 2018 dla gospodarstw domowych, a później także dla mikro i małych przedsiębiorców, szpitali i jednostek sektora finansów publicznych.

Wśród planowanych kontroli jest też sprawdzenie realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem". Kontrola ma odpowiedzieć na pytanie, czy zaplanowane w programie wsparcie zostało wdrożone w sposób kompleksowy i jest prawidłowo realizowane. Program wszedł w życie 1 stycznia 2017 r., jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Celem jest m.in. udzielenie szczególnej pomocy kobietom w ciąży powikłanej oraz w razie niepowodzeń położniczych, a także dzieciom, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Ponadto NIK zbada, czy działania organów państwowych i innych podmiotów finansowanych ze środków publicznych, podejmowane w celu promocji gospodarczej Polski, są skuteczne i efektywne. Kontrole obejmą w tym roku także egzekwowanie zaległości podatkowych, nadzór nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, realizację procedur zakupowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, a także przeciwdziałanie dostępności nowych narkotyków.

Najwięcej kontroli zaplanowano w działach zdrowie i transport. Jak podkreślono w planie pracy na 2020, tematy kontroli zostały opracowane na podstawie całościowej i szczegółowej analizy ryzyka w najistotniejszych obszarach funkcjonowania państwa. Sugestie podjęcia konkretnych tematów zgłaszają zarówno jednostki Izby (departamenty, delegatury, radcowie NIK), jak i instytucje zewnętrzne: Sejm, Senat, Kancelaria Premiera i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Poza kontrolami planowymi będą przeprowadzone kontrole doraźne podejmowane po sygnałach o nieprawidłowościach zgłaszanych przez organizacje społeczne, obywateli i parlamentarzystów. (PAP)

autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ mhr/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus