Przejdź do treści
Firmy mogą sięgnąć po wparcie UE na innowacyjne projekty lotnicze (fot. Fotolia)
Źródło artykułu

Firmy mogą sięgnąć po wsparcie UE na innowacyjne projekty lotnicze

Od poniedziałku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne wsparcie na projekty dotyczące nowoczesnych technologii w przemyśle lotniczym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewidziało na ten cel 400 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie UE potrwa do 17 lipca.

Konkurs w tej sprawie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w połowie kwietnia z nowej perspektywy unijnej z programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020.

Jak mówiła wcześniej szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, "polscy naukowcy są liderami innowacji w światowym lotnictwie". "Nasza dolina lotnicza nie tylko produkuje nowoczesne rozwiązania dla największych producentów samolotów na świecie, ale również komercjalizuje własne inteligentne technologie. Transport lotniczy to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na wiedzy" - oceniła.

Konkurs programu "InnoLot - innowacyjne lotnictwo" jest skierowany do firm, które chcą uzyskać wsparcie na sfinansowanie projektów dotyczących nowoczesnych technologii z branży lotniczej o największym potencjale wprowadzenia ich na rynek. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie UE samodzielnie oraz w konsorcjach przemysłowych.

Dyrektor NCBiR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski podkreślił, że "InnoLot" należy do grupy programów sektorowych finansowanych z pieniędzy unijnych. "Lotnictwo to jedna ze strategicznych gałęzi gospodarki naszego kraju. Dzięki funduszom europejskim polscy naukowcy i inżynierowie otrzymają szanse na realizację ambitnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, a polscy przedsiębiorcy uzyskają oryginalne innowacyjne rozwiązania wzmacniające ich przewagę nad konkurentami z zagranicznych firm lotniczych" - dodał.

Program InnoLot jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy NCBiR i grupą stowarzyszeń firm lotniczych, reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. Do tej pory wsparcie z NCBiR w wysokości około 178 mln zł uzyskało 11 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców wyniosły 135 mln zł - informowało w połowie kwietnia NCBiR.

W nowej perspektywie unijnej mają być premiowane wspólne projekty biznesu i nauki. Budżet "Inteligentnego Rozwoju", następcy programu "Innowacyjna Gospodarka" na lata 2007-2013 sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro.(PAP)

dol/ jbr/

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony