CPK: pozytywna opinia projektu tzw. rozporządzenia obszarowego ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt tzw. rozporządzenia obszarowego, który pozwoli szybciej przygotować inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego - podała spółka CPK.

Tzw. rozporządzenie obszarowe to dokument, który wskazuje maksymalny teren, na którym pojawi się Port Solidarność wraz ze zintegrowanym węzłem kolejowo-drogowym. Delegacja Rady Ministrów do wydania rozporządzenia wynika z ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która wprowadza na takim obszarze szereg zasad.

"Dzięki nim przygotowanie nowego lotniska będzie procesem szybszym, bardziej efektywnym i przejrzystym, także dla mieszkańców tego obszaru" - poinformowała w piątkowym komunikacie spółka CPK.

Jak dodano, w czwartek, kilkudziesięciu samorządowców, zebranych na posiedzeniu zespołu ds. infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego "wydało pozytywną opinię na temat dokumentu". "Otwiera to drogę do dalszego procedowania rozporządzenia już na etapie rządowym. Od tej pory przyjęcie przez rząd i wejście w życie aktu prawnego to kwestia najbliższych tygodni"- czytamy.

Cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wskazał, że pozytywnie zaopiniowane projektu rozporządzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, "oznacza wspólny i jednoznaczny głos w kluczowych sprawach dotyczących lokalnych społeczności". "Projekt wywoływał różne emocje i wątpliwości, ale całe szczęście udało się pozyskać wspólny głos samorządów z całego kraju, który wyraźnie wskazuje na potrzebę i sens istnienia takiego dokumentu dla całej społeczności lokalnej" - powiedział Horała.

Spółka CPK podkreśla, że zapisy rozporządzenia obszarowego "są korzystne dla mieszkańców tego obszaru i struktur samorządowych".

"Dokument zapewnia zabezpieczenie terenowe umożliwiające terminową i sprawną realizację inwestycji. Przepisy wprowadzają m.in. prawo pierwokupu nieruchomości dla spółki CPK, co uniemożliwi spekulacyjny obrót ziemią z terenu inwestycji – niekorzystnego zarówno dla mieszkańców, jak i inwestora"- czytamy.

Ponadto - jak tłumaczy spółka - rozporządzenie pozwoli zmniejszyć ryzyko ewentualnych konfliktów przestrzennych (zapobiegnie sytuacji, w której obszary wskazane w planach miejscowych mogłyby kolidować z planami inwestycyjnymi). "Nowe przepisy dadzą możliwość skutecznego przeprowadzenia badań, w tym archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych, co powinno bezpośrednio przełożyć się na przyspieszenie określenia finalnej lokalizacji inwestycji, a w końcu jej realizacji"- napisano.

"Projekt rozporządzenia to wyjście naprzeciw propozycjom mieszkańców, które były zgłaszane w ostatnich tygodniach i miesiącach. Pozytywna opinia samorządów o projekcie rozporządzenia jest istotna nie tylko z punktu widzenia spółki. Dokładamy wszelkich starań, żeby inwestycję zrealizować w harmonii ze społecznościami lokalnymi" - powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Spółka zapewniła, że rozporządzenie odpowiada na wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców i przekazywane przez władze samorządowe, dotyczące inwestycji planowanych przez spółkę CPK na obszarze 74 km kw. na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. "Dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze wskazanie dokładnej lokalizacji portu lotniczego wraz z dodatkową infrastrukturą węzła kolejowego" - podkreślono.

Jednocześnie zaznaczono, że mieszkańcy będą mieli również pewność, że nie dostaną pozwoleń na budowy np. domów, które kolidowałyby z planami inwestycyjnymi, przez co w krótkim czasie musiałyby być rozebrane. "Nie padną też ofiarami spekulacji gruntowych, które mogłyby mieć miejsce bez wprowadzenia prawa pierwokupu dla spółki" - zapewniono.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ drag/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus