Prawie 15 mln dla PWSZ w Chełmie m.in. na rozwój kierunków lotniczych

Lotnisko w Depułtyczach Królewskich (fot. PWSZ Chełm)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chemie pozyskała prawie 15 mln złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. na rozwój kierunków lotniczych. Dzięki dofinansowaniu przyszli piloci będą mogli doskonalić swoje umiejętności. Planowany jest także zakup kolejnego samolotu szkoleniowego.

PWSZ w Chełmie realizowała będzie dwa projekty: "Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz rozwoju regionalnego" oraz "Kompleksowy program rozwoju uczelni".  Pierwszy z nich rozpocznie się już w czerwcu tego roku.

Dzięki projektom, studenci będą mogli skorzystać z rozszerzonego programu kształcenia praktycznego. Studenci pilotażu śmigłowcowego odbędą loty doskonalące przygotowujące ich do objęcia stanowiska pilota, dowódcy w operacjach HEMS (Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego). Natomiast studenci pilotażu samolotowego uzyskają uprawnienia instruktora samolotowego, co niewątpliwie zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Ponadto z programów skorzysta także kadra PWSZ w Chełmie, która będzie mogła podnosić swoje kompetencje dydaktyczne. Uczelnia otrzyma również szerokie wsparcie informatyczne, potrzebne do efektywnego zarzadzania placówką.

Sukcesywnie pozyskujemy fundusze na rozwój uczelni i są to nie tylko granty z ministerstwa, ale sięgamy też po inne środki dofinansowania, m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pragnę dodać, że udaje nam się otrzymać bardzo wysokie dotacje – tak jak w tym przypadku, aż 15 mln złotych. To dla nas ogromna satysfakcja. Środki z projektów będą służyły dalszemu podnoszeniu jakości kształcenia. Warto podkreślić, że projekty mają za zadanie przede wszystkim rozwijać kompetencje praktyczne studentów, co dla nas jest bardzo istotne – mówi Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie.

PWSZ w Chełmie za pieniądze pozyskane z UE planuje także zakupić kolejny samolot szkoleniowy. Maszyna wzbogaci flotę Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie i będzie wsparciem w procesie szkolenia przyszłych pilotów. Obecnie do tego zawodu przygotowuje się tu aż 120 studentów, a od lipca 2019 r. ta liczba wzrośnie do 180.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
comments powered by Disqus