Przejdź do treści
Michał Szaniawski, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (fot. polsa.gov.pl)

Michał Szaniawski Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej

1 października 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz powierzyła panu Michałowi Szaniawskiemu funkcję Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Michał Szaniawski jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne kursy na International Space University w Strasburgu oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. W ostatnich latach był Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz doradcą Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W tym czasie odpowiadał m.in. za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz za negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej Ram Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (EU SST). Od listopada 2018 r. był członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, a od kwietnia 2019 r. pełnił obowiązki Prezesa Agencji.

Ostatnie miesiące to szereg zmian w Agencji i jej otoczeniu – nowa ustawa, nowa instytucja nadzorująca, nowy prezes. Agencja potrzebuje teraz przede wszystkim stabilizacji. Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim kwartale tego roku będzie Rada Ministerialna ESA. Chcemy wykorzystać doświadczenia z ubiegłych lat, aby jak najlepiej zadbać o interesy polskiego sektora kosmicznego – powiedział Michał Szaniawski, Prezes PAK.

PAK wspiera rozwój polskiego przemysłu kosmicznego. To m.in. użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych.

Najważniejsze zadania Polskiej Agencji Kosmicznej:

  • inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;
  • reprezentowanie polski na arenie międzynarodowej,
  • przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;
  • prowadzenie rejestru obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej;
  • podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;
  • wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym dotyczących: satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi, obserwacji przestrzeni kosmicznej, nawigacji i łączności satelitarnej;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony