OKL PRz wznawia egzaminy językowe ICAO English

Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej wznawia egzaminy językowe ICAO English.

Egzaminy prowadzone są przez egzaminatora ULC w oparciu o system KSEJ. Ogłoszenia o terminach egzaminów i zapisach publikowane są na stronie facebook’a Ośrodka www.facebook.com/oklprz/

Opis egzaminu i związane z nim formalności dostępne są na stronie Urzędu (link)

Wynik egzaminu znany jest bezpośrednio po jego zakończeniu, a egzaminator w przypadku wznowienia lub przedłużenia biegłości językowej na tą samą lub niższą ocenę dokonuje wpisu do licencji bezpłatnie na miejscu.

Źródło: OKL Politechniki Rzeszowskiej
comments powered by Disqus