SPL "Od Śmigła" ma osobość prawną

Stowarzyszenie "Od Śmigła"

29 kwietnia 2011r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia Promocji Lotnictwa „Od Śmigła” do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

KRS stowarzyszenia: 0000385038

Posiadanie osobowości prawnej jest kluczowe dla działalności SPL „Od Śmigła”. Jeszcze w tym sezonie zamierzają rozwinąć skrzydła.

Trzymajmy za nich kciuki!

Źródło: odsmigla.com
comments powered by Disqus