Odprawa w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie

Odprawa w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie (fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl)

Z uwagi na działania ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i w konsekwencji na tymczasowo przywróconą kontrolę graniczną w lotniczym przejściu granicznym Warszawa – Okęcie znacząco uległa zarówno funkcjonalność lotniska jak i sposób odpraw pasażerów przylatujących do Polski.

Odprawie granicznej poddany jest każdy pasażer przylatujący do Polski, zarówno w ruchu Schengen jak i Non Schengen. Do kontroli granicznej kierowani są ci podróżni, którzy przeszli pozytywnie procedurę medyczną związaną z pomiarem temperatury, a także zebraniem kart lokalizacyjnych przez personel pokładowy samolotu (medyczny) oraz żołnierzy WOT. Jeżeli służba medyczna stwierdzi, że u podróżnego istnieją przesłanki do hospitalizacji, zostaje on przewieziony transportem medycznym do placówki służby zdrowia.

Funkcjonariusze Straży Granicznej poza dokonaniem odprawy paszportowej zobowiązani są do wpisywania w system odprawy granicznej, informacji dotyczących dokładnego adresu miejsca zamieszkania bądź pobytu pasażera, pod którym będzie odbywać obowiązkową 14-dniową kwarantannę wraz z bezpośrednim numerem telefonu do niego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej wspierają również służby sanitarno – medyczne i zarządzającego lotniskiem w zakresie dystrybucji ulotek informacyjnych.

Źródło: Nadwiślański Oddział SG
comments powered by Disqus