Niesforni pasażerowie na pokładzie i kłopotliwy bagaż

Funkcjonariusz Straży Granicznej wyprowadza z samolotu kobietę (fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl)

W drugim tygodniu października funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na lotnisku w Modlinie i Poznaniu.

W dniu 13 października 2021 r. dyżurny Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin otrzymał informację o pasażerach zakłócających porządek na pokładzie samolotu lecącego ze Lwowa. Po wylądowaniu statku powietrznego na miejsce skierował funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych.

Dwójka Ukraińców, która nie wykonywała poleceń personelu pokładowego oraz zakłócała porządek na pokładzie krzykiem i hałasem, została pouczona przez interweniujących funkcjonariuszy o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego w razie nie wykonywania poleceń dotyczących zaprzestania awantury na pokładzie statku powietrznego. Pasażerowie podporządkowali się poleceniom i zostali przeprowadzeni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej celem sprawdzenia w systemach teleinformatycznych i przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Na podstawie art.210 ust.1 pkt 9 Ustawa Prawo Lotnicze zostali ukarani mandatami karnymi gotówkowymi w wysokości po 500 zł.

Po zakończonych czynnościach kobieta i mężczyzna opuścili pomieszczenia służbowe Straży Granicznej.


Nabój 7,62 mm (fot. nadodrzanski.strazgraniczna.pl)

Z kolei w dniu 11 października br. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy ujawnili w podróżnego, który w bagażu podręcznym chciał wnieść amunicję na pokład samolotu.

W poniedziałek rano funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy wraz z pracownikami Służby Ochrony Lotniska ujawnili u jednego z podróżnych udających się samolotem do Warszawy  nabój do długiej broni o kalibrze 7,62 mm. Właścicielem ujawnionego przedmiotu okazał się 47-letni obywatel Włoch. Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że nie wiedział, że w jego bagażu podręcznym może znajdować się amunicja.

Za nielegalne posiadanie amunicji mężczyźnie grozi odpowiedzialność karna. Czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba, która posiada bez wymaganego zezwolenia broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Źródło: Nadodrzański OSG / Nadwiślański OSG
comments powered by Disqus