Otwarcie wystawy “Frank Piasecki i inni…” w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Otwarcie wystawy (od lewej: Witold Latusek, Nicole Piasecki, Vivian Piasecki, Henryka  Bochniarz, Krzysztof Radwan

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie właśnie otwarta została nowa wystawa zatytułowana: “Frank Piasecki i inni…” Jest ona poświęcona inżynierom polskiego pochodzenia, którzy wnieśli znaczny wkład w rozwój lotnictwa na świecie, pracując po II wojnie światowej w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Wystawa prezentuje sylwetki wybranych dziewięciu inżynierów, wśród nich Franka Piaseckiego – znanego na całym świecie pioniera konstrukcji helikopterów, który jest centralną postacią wystawy.

“Zorganizowaliśmy wystawę „Frank Piasecki i inni …” ponieważ uważamy, że ważne jest zachowanie i popularyzowanie spuścizny i osiągnięć inżynierów lotniczych polskiego pochodzenia, jako twórców dziedzictwa lotniczego i ambasadorów Polski na świecie. Bardzo się cieszę, że nasza współpraca z firmą Boeing, która wspiera Muzeum Lotnictwa Polskiego od lat, zaowocowała możliwością zorganizowania tego ważnego wydarzenia.” – powiedział Krzysztof Radwan, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

“Jestem zaszczycona, że mogę reprezentować firmę Boeing w czasie obchodów tego wydarzenia podkreślającego naszą 30-letnią współpracę i przyjaźń z Polską. Jako Amerykanka Polskiego pochodzenia oraz inżynier, jestem również dumna z ważnych dokonań lotniczych, którym poświęcona jest wystawa. Jestem zaszczycona i dumna, że mój ojciec, Frank Piasecki, jest częścią tej ważnej wystawy” – powiedziała Nicole Piasecki, córka Franka Piaseckiego, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Boeing Commercial Airplanes w czasie swojego przemówienia podczas uroczystości otwarcia wystawy.

“Polscy inżynierowie są doceniani na świecie ze względu na ich dogłębną wiedzę, kompetencje oraz pracowitość. W firmie Boeing jesteśmy dumni, że możemy wspomóc promocję ich dorobku. Bardzo się cieszymy, że Nicole Piasecki, z którą współpracuję zawodowo, oraz jej rodzina są z nami w tym wyjątkowym dniu” - powiedziała Henryka Bochniarz, Prezes Boeing na Europę Środkową i Wschodnią.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Lotnictwa Polskiego od 31 maja do końca roku z przerwami, kiedy będzie prezentowana na różnych lotniskach w Polsce.


FRANK PIASECKI I INNI …
Bohaterowie nowo-otwartej wystawy to wybitni Polacy – inżynierowie, którzy przyczynili się do rozwoju konstrukcji lotniczych na świecie. Chociaż większość z nich kształciła się i rozpoczęła życie zawodowe w niepodległej Polsce, po wybuchu II Wojny Światowej przedostali się na Zachód i tam kontynuowali swoją pracę. Ich wybitne osiągnięcia w zakresie inżynierii lotniczej doceniane są na całym świecie.

„Boeing wspiera liczne przedsięwzięcia w Polsce, a wystawa „Frank Piasecki i inni …” jest wydarzeniem szczególnym. Wystawa prezentuje dorobek wybitnych polskich inżynierów oraz ich wkład w rozwój lotnictwa. Powinniśmy być dumni z dokonań naszych rodaków i pamiętać o nich. Bardzo się cieszę, że możemy zaprezentować ich sylwetki, a także gościć w Polsce potomków Franka Piaseckiego. Osobiście, bardzo cenię również możliwość współpracy z córką Franka Piaseckiego - Nicole Piasecki w firmie Boeing” - mówi Prezes Boeing na Europę Środkową i Wschodnią, Henryka Bochniarz.

Frank Nicholas Piasecki (1919 – 2008) syn polskich emigrantów, urodził się w Filadelfii w 1919 r. W 1940 r. ukończył Guggenheim School of Aeronautics of New York University. Gdy miał zaledwie 21 lat, utworzył grupę badawczą PV-Engineering Forum, która z czasem przekształciła się w największego na świecie producenta śmigłowców, Piasecki Helicopter Corporation. W wieku 23 lat zaprezentował swój pierwszy helikopter, jednoosobowy PV-2, który był drugą w historii amerykańskiego lotnictwa udaną konstrukcją śmigłowcową. Powstała ona w trudnych latach wojennych, gdy zdobycie materiałów do budowy samolotów było dużym wyzwaniem.

Frank Piasecki na rozdaniu dyplomów na Uniwersytecie Nowojorskim z rodzicami: Emilią i Nikodemem, 1940 r.

Jedną z najbardziej znanych konstrukcji Franka Piaseckiego jest tzw. „Latający Banan”, zbudowany w 1945r. dwuwirnikowy helikopter w układzie podłużnym (tandem). Była to pierwsza na świecie udana konstrukcja tego rodzaju, która zapoczątkowała serię śmigłowców (HRP-1, HRP-2 i HRP-3) stosowanych do celów wojskowych, transportowych i ratowniczych. „Latający Banan” był prekursorem śmigłowców Chinook i Sea Knight produkowanych przez firmę Boeing. Chinook, który odegrał bardzo ważną rolę w Wietnamie, nadal jest niezastąpiony w misjach w Iraku i Afganistanie.

Zespół Piasecki Helicopter na tle swoich przełomowych osiągnięć: PV-2 oraz H-21, nazywanego „Latającym Bananem”, 1953 r.  
W 1955 r. Piasecki Helicopter Corporation było dużą, prężnie funkcjonującą firmą, która zatrudniała 6 000 osób. Frank Piasecki sprzedał swoje przedsiębiorstwo koncernowi Boeing Airplane Co. (dziś nazywa się Boeing Rotorcraft Systems) i założył następną firmę - Piasecki Aircraft Corporation. Jej działalność koncentrowała się na pionierskich badaniach w zakresie technologii pionowego startu i lądowania (VTOL). W tym biurze konstrukcyjnym opracowano prototypy m. in. śmigłowca „Sea-Bat” czy „Ring-Wing”. W 1962 r. oblatany został „Pathfinder” – pierwszy śmigłowiec, łączący zalety helikoptera i samolotu. W 1986 r. Piasecki zaprojektował pojazd powietrzny „Helistat”, kombinację sterowca z czteroma śmigłowcami połączonymi wspólną konstrukcją nośną. Frank Piasecki zarejestrował ogółem ponad 20 patentów, był autorem 40 publikacji specjalistycznych, a honorowym doktoratem wyróżniły go trzy amerykańskie uczelnie.

„Mój ojciec nie myślał o science fiction, ale o praktycznych zastosowaniach” - mówi Nicole Piasecki, wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu w firmie Boeing Commercial Airplanes. „Nie chodziło mu o zysk, ale o to, by postępować właściwie. Chciał, aby technologia lotnicza rozwiązywała życiowe problemy, na przykład transport ściętego drewna z gór, gdzie nie ma dróg ani pasów startowych. Jego praca zrewolucjonizowała transport, technologie ewakuacji, pomoc w klęskach żywiołowych, pożarnictwo, budownictwo i wiele innych dziedzin”.

„Tata był dumny ze swoich polskich korzeni i wysoko cenił polskie tradycje inżynierskie i techniczne w lotnictwie. Po stanie wojennym niestrudzenie promował Polskę jako strategicznego partnera Ameryki w Europie i był w stanie otworzyć Polsce wiele drzwi w pierwszych stadiach jej transformacji ustrojowej” - mówi syn Piaseckiego Frank, prezes Activ Financial Systems.

W 1986 r. Frank Piasecki otrzymał od prezydenta USA Ronalda Reagana, najwyższą nagrodę w dziedzinie technologii - National Medal of Technology, a w 1994 r. został odznaczony Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP Lecha Wałęsę.

„Bardzo się cieszymy, że nasza współpraca z firmą Boeing, która od lat wspiera Muzeum Lotnictwa Polskiego, zaowocowała tym razem możliwością zorganizowania wystawy poświęconej wybitnym polskim inżynierom lotniczym oraz ich dokonaniom. Jestem przekonany, że ta wystawa spotka się z dużym zainteresowaniem zwiedzających” - mówi Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Wystawa „Frank Piasecki i inni …” prezentuje również dokonania i sylwetki inżynierów: Tadeusza Ciastuły (1909-1979), Wsiewołoda (Jeana) Jakimiuka (1905-1991), Jerzego Dąbrowskiego (1899-1967), Stanisława Rogalskiego (1904-1976), Wiesława Stępniewskiego (1909-1998), Henryka Milicera (1915-1996), Jerzego Rudlickiego (1893-1977), Stanisława Praussa (1903-1997).

Więcej informacji na temat wystawy na stronie: www.muzeumlotnictwa.pl


Boeing - Zaangażowanie społeczne i promocja polskiego dziedzictwa lotniczego
Boeing Central & Eastern Europe angażuje się od lat w promocję historii lotnictwa w Polsce. Dzięki wsparciu firmy w zakresie programów edukacyjnych oraz współpracy z instytucjami kultury udało się dotrzeć do społeczności lokalnych w różnych częściach kraju. Podkreślając wkład polskich inżynierów w rozwój lotnictwa na świecie, Boeing angażuje się aktywnie w promocję polskiego dziedzictwa lotniczego. Poniższe podsumowanie obejmuje tylko kilka przykładów zaangażowania Boeinga oraz osiągnięć polskich inżynierów w dziedzinie lotnictwa.

Corporate Citizenship pomaga uruchomić wyjątkowy program edukacyjny
Projekt Muzeobus we współpracy z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: Boeing angażuje się i wpływa na świat na wiele różnych sposobów – poprzez swoje produkty i usługi, swoje praktyki biznesowe i zaangażowanie w sprawy społeczeństwa. Corporate Citizenship składa się z tych wszystkich elementów. Boeing uważa, że jego zadaniem jako lidera jest wspieranie lokalnych społeczności w walce z wyzwaniami cywilizacyjnymi. W Europie Środkowej i Wschodniej Boeing angażuje się także w inne inicjatywy w dziedzinach takich jak: edukacja, służby społeczne, opieka zdrowotna czy ochrona środowiska współpracując m.in. z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Współpraca pomiędzy amerykańskim koncernem lotniczym Boeing i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie rozpoczęła się na długo przed otwarciem nowoczesnego Nowego Gmachu Głównego tej placówki kultury Województwa Małopolskiego jesienią 2010 roku.

W 2008 roku rozpoczęto realizację mobilnego projektu edukacyjnego Muzeobus, którego celem jest przekazywanie wiedzy na temat lotnictwa i jego historii młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w możliwie atrakcyjny sposób. Dzięki wsparciu Boeing Central & Eastern Europe, przystosowano wnętrze minibusa do celów edukacyjnych. Pojazd wyposażono w salkę kinową, projektor, plansze edukacyjne oraz gablotkę i eksponaty lotnicze, wybrane z kolekcji muzealnej. Samochód został ponadto wyposażony w osiem miejsc siedzących – oryginalnych foteli lotniczych. Zajęcia prowadzone w Muzeobusie przez pracowników Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie mają charakter interaktywny, a ich głównym zadaniem jest zainteresowanie historią lotnictwa i zachęcenie dzieci i młodzieży do zgłębiania tego tematu.

„Muzeobus był pierwszym w Polsce projektem tego rodzaju wzorowanym na amerykańskich programach edukacyjnych. Koncern od lat współpracuje z instytucjami kulturalnymi oraz wspiera lokalne społeczności na całym świecie w ramach programu Boeing Global Corporate Citizenship. Jesteśmy dumni, że dajemy dzieciom w Polsce możliwość nauki w nietypowy i atrakcyjny sposób.” – powiedziała Henryka Bochniarz, Prezes Boeing na Europę Środkową i Wschodnią.

W ciągu trzech lat funkcjonowania programu, Muzeobus dotarł do wielu, głównie niewielkich miejscowości, położonych przede wszystkim na obszarze województwa Małopolskiego, choć nie tylko. Zyskał znaczną popularność i uznanie nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli i opiekunów. W samym tylko 2010 roku programem objętych zostało około 1 500 osób. Pojazd był także prezentowany podczas pikników rodzinnych, festynów regionalnych a także pokazów lotniczych i różnego rodzaju targów, szczególnie edukacyjnych.

Owocna współpraca z instytucjami kultury zwiększa znajomość polskich osiągnięć w historii lotnictwa
Wystawa “Frank Piasecki i inni …” : trwająca od kilku lat współpraca firmy Boeing z Muzeum Lotnictwa Polskiego jest kontynuowana w tym roku. Boeing wspiera wystawę “Frank Piasecki i inni …”, która będzie dostępna dla zwiedzających Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie od 31 maja do końca roku, z przerwami kiedy to będzie ją można oglądać na różnych lotniskach w Polsce. Wystawa jest poświęcona inżynierom polskiego pochodzenia, którzy wnieśli znaczny wkład w rozwój lotnictwa na świecie. Wystawa zainteresuje nie tylko fanów lotnictwa, ale również osoby zainteresowane historią, dziedzictwem kulturowym oraz sylwetkami wybitnych Polaków.

Uznanie dla polskiego dziedzictwa lotniczego w firmie Boeing
Nagroda dla Geralda Paluszka – polskiego inżyniera Boeinga: W 2009 roku Rada Polskich Inżynierów w Północnej Ameryce oraz Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów uhonorowały Geralda Paluszka, Polskiego inżyniera Boeinga Certyfikatem Honorowego Uznania za jego 35 lat pracy i wsparcia Polskiego i światowego lotnictwa.

Gerard Paluszek, zajmujący na początku lat 90-tych stanowisko starszego głównego inżyniera w Firmie Boeing zwrócił uwagę Stowarzyszenia poprzez swoje konsultacje oraz działania na rzecz Polskich Linii Lotniczych LOT. Paluszek dostarczył naszemu narodowemu przewoźnikowi specjalistycznej i szczegółowej wiedzy na temat obiektów użytkowych oraz narzędzi w okresie kiedy LOT zmieniał swoją flotę na nowoczesne samoloty zachodnie i potrzebował tego rodzaju wsparcia.

Zachęcanie młodzieży do nauki o lotnictwie
Działania związane z wystawą w Muzeum Narodowym w Warszawie: w marcu 2008 roku Boeing wsparł wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie, która była poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu. Wystawa dotyczyła czasów kiedy powstały Polskie Linie Lotnicze LOT, polscy inżynierowie budowali samoloty, a lotnicy tacy jak Żwirko i Wigura byli uważani za bohaterów narodowych w Polsce. Przy okazji tego wydarzenia, Boeing sponsorował towarzyszące wystawie spotkania oraz atrakcje dla dzieci, mające na celu pogłębienie ich wiedzy na temat historii lotnictwa.

Czytaj wiecej o działalności Boeinga w artykule:
Boeing w Europie Środkowo-Wschodniej

Czytaj również:
Frank Piasecki i inni... - przygotowania do nowej wystawy w MLP
Kraków: wystawa o wkładzie polskich inżynierów w rozwój lotnictwa

Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego
comments powered by Disqus