Odbudowa łukowego hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie

Wizualizacja odbudowanego łukowego hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie (fot. muzeumlotnictwa.pl)

Muzeum Lotnictwa Polskiego planuje odbudowę łukowego hangaru ekspozycyjnego w miejscu oryginalnego hangaru zniszczonego w 1945 roku wraz z wykorzystaniem ocalałych reliktów budynku. Projekt jest kolejny etapem rekonstrukcji i rekompozycji terenu lotniska i budynków 2. Pułku Lotniczego w Krakowie, w ramach działań dotyczących zagospodarowania Lotniczego Parku Kulturowego, który ma połączyć funkcje muzealne, dydaktyczne i rekreacyjne w jedną całość wg koncepcji architektoniczno-krajobrazowejopracowanej na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. M. Łuczyńskiej-Bruzdy.

W ramach zadania planuje się realizację rekonstrukcji hangaru ekspozycyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w południowej części działki nr ewid 14/242 w obrębie 0004 Śródmieście w Krakowie. Jest to pierwszy etap odbudowy zespołu hangarów 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. Docelowo zakłada się również odbudowę drugiego, bliźniaczego hangaru oraz zagospodarowanie terenu.

Parametry budynku:
• Powierzchnia zabudowy – 2869,55 m^2
• Powierzchnia użytkowa – 3602,56 m^2
• Powierzchnia całkowita – 3821,55 m^2
• Kubatura budynku – 22180,36 m^3
• Ilość kondygnacji – 1

Rekonstrukcja zespołu i rekompozycja hangaru planowana jest przy zastosowaniu współczesnych materiałów i wyeksponowaniu oraz trwałym zachowaniu istniejących pozostałości historycznego budynku i placu manewrowego. Prace mają objąć:

  • rekompozycja elewacji frontowej (północnej) hangaru stalowego w pierwotnym miejscu, jak również przywrócenie na elewacjach biało-czerwonych szachownic;
  • odtworzeniu bryły hangaru w ich pierwotnym rzucie (zg. z badaniami georadorowymi). Za wyjątkiem zachodniej części rzutu - zachodnia ściana będzie oddalona od istniejącego reliktu ściany szczytowej pierwotnego hangaru o 4,8 metra. Istniejąca ściana szczytowa pozostanie jako trwała ruina, odpowiednio zabezpieczona konstrukcyjnie, a także zabezpieczona przed dalszą erozją spowodowaną działaniem czynników atmosferycznych (zg. z programem prac konserwatorskich);
  • odtworzenie bryły oznacza także przywrócenie charakterystycznego łuku kratownicowego od strony elewacji frontowej (wschodniej) jako elementu dekoracyjnego. Projektuje się odtworzenie jednego łuku;
  • zabezpieczenie i wyeksponowanie istniejących płyt betonowych przed hangarem (zg. z programem prac konserwatorskich).


Wizualizacja dwóch odbudowanych łukowych hangarów (fot. muzeumlotnictwa.pl)

Oszacowane koszty inwestycji
ogółem: ok. 7,2 mln zł + 23% VAT

W 2017 roku dzięki dofinansowaniu zadania ze środków będących w dyspozycji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa opracowano dokumentację budowlaną.

W roku obecnym Muzeum kontynuuje etap przygotowania inwestycji. Dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanym w ramach programu /Infrastruktura Kultury,/w wysokości 120 000 zł, Muzeum opracowuje techniczną dokumentację wykonawczą niezbędną do rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowanych na przyszły rok.

Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego
comments powered by Disqus