Zmiana w kierownictwie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

PAŻP

Z dniem 30 lipca 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak powołał Pana Krzysztofa Kapisa na stanowisko Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jednocześnie z dniem 31 lipca 2013 roku Panu Krzysztofowi Kapisowi zostały powierzone obowiązki Prezesa PAŻP do czasu powołania Prezesa PAŻP.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak odwołał z dniem 29 lipca 2013 r. Pana Macieja Rodaka ze stanowiska Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 4 w związku z ust. 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

***

Krzysztof Kapis

  • Prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • W latach 2010 - 2013 Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  • W 2006 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.
  • W latach 2003 - 2006 Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Prawnych, a następnie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
  • Członek wielu organizacji lotniczych, m.in. przedstawiciel Polski w Single Sky Committee (organie doradczym Komisji Europejskiej), członek zespołu EASA Evaluation Team, ekspert w High Level Group przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus