Wiceminister Beata Oczkowicz z wizytą w 25BKPow

Wiceminister Beata Oczkowicz z wizytą w 25BKPow

Aktualny stan infrastruktury lotniskowej, koszarowej i szkoleniowej w podległych 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej jednostkach wojskowych oraz potrzeby w zakresie jej rozbudowy i modernizacji - były głównymi obszarami zainteresowania wiceminister Beaty Oczkowicz podczas wizyty (8 bm.) w brygadzie w Tomaszowie Mazowieckim.

Spotkanie u kawalerzystów rozpoczęło się od prezentacji nowo wybudowanego obiektu szkoleniowego „ŚNIEŻNIK”. Jest on wyposażony w komputerowy system do wojskowych ćwiczeń strzeleckich, pozwalających na symulowany udział żołnierzy w działaniach bojowych z wykorzystaniem prawdziwej broni strzeleckiej. Na strzelnicy garnizonowej w Tomaszowie Mazowieckim gen. bryg. Marek Sokołowski zapoznał wiceminister Beatę Oczkowicz nie tylko ze strukturą, zadaniami i przeznaczeniem 25BKPow, ale również zaprezentował obecne i planowane kierunki rozwoju infrastruktury w dowodzonej przez siebie brygadzie.

W trakcie wizyty w 7 dywizjonie lotniczym w Nowym Gliniku Beata Oczkowicz zapoznała się także z infrastrukturą lotniskową oraz obejrzała  uzbrojenie i sprzęt wojskowy, będące na wyposażeniu kawalerzystów. Zwiedziła też wystawę poświęconą żołnierzom 25BKPow, uczestniczącym w misjach poza granicami kraju.

Zastępca dowódcy 7dlot, mjr pil. Jacek Wajda, zaprezentował gościom  działanie symulatora lotów śmigłowca W-3 „KLAUDIA”, nowo wybudowaną dla potrzeb służby inżynieryjno-lotniczej infrastrukturę hangarową oraz sprzęt lotniczy, będący na wyposażeniu jednostek brygady.

Na zakończenie spotkania z kawalerzystami podsekretarz stanu ds. infrastruktury Beata Oczkowicz wpisała się do księgi pamiątkowej 25BKPow, zaś z rąk gen. bryg. Marka Sokołowskiego otrzymała symbole brygady.

Minister Oczkowicz zapaliła także znicz na grobie gen. broni Tadeusza Buka, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus