Posiedzenie Rady Kierującej programu SALIS

Uczestnicy 16. Posiedzenia Rady Kierującej programu SALIS

W dniach 4-5 kwietnia br. w Krakowie odbyło się 16. Posiedzenie Rady Kierującej programu SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

Obradom po raz kolejny przewodniczył dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL.

Posiedzenie miało na celu przede wszystkim:- przedstawienie aktualnego statusu operacyjnego programu;- przedstawienie i poddanie pod dyskusję propozycji nowego Memorandum o Porozumieniu (MOU);- uregulowanie spraw związanych z obsadą etatową komórki koordynującej realizację transportu powietrznego (SALCC);- wybór nowego przewodniczącego Rady Kierującej.

Ze względu na konieczność posiadania stałego i gwarantowanego dostępu do lotniczego transportu strategicznego ponadwymiarowych ładunków cargo, przedstawiciele państw członkowskich programu podkreślali konieczność dalszego funkcjonowania programu poza objętym porozumieniem 2012 rokiem.

Na podstawie przedstawionych przez przedstawiciela Biura Koordynacji Lotów Programu SALIS –SALCC w Eindhoven wniosków z dotychczasowego funkcjonowania programu okazało się, że rok 2010 był najbardziej efektywnym rokiem od początku funkcjonowania programu (największa liczba wykorzystanych godzin lotu oraz największa ilość przewiezionych ładunków).

Istotnym punktem obrad był wybór nowego przewodniczącego Rady Kierującej Programu SALIS. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami obowiązki te objął na roczną kadencję przedstawiciel Belgii ppłk P. MOLLET.

Na zakończenie obrad uczestnicy na ręce ustępującego przewodniczącego gen. Mikutela złożyli słowa podziękowania za trud i wysiłek włożony w kierowanie i przewodnictwo w programie oraz płk W. Przesóra z Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk – przedstawiciela krajowego w programie za przygotowanie posiedzenia.

Kolejne 17. Posiedzenie Rady Kierującej odbędzie się we wrześniu br. w Lizbonie.

mjr Bogusław MAREK

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus