MON: Sprawdzenia weryfikacyjne śmigłowca H225M Caracal

Sprawdzenia weryfikacyjne śmigłowca H225M Caracal (fot. mjr Robert Siemaszko)

– Ideą sprawdzeń weryfikacyjnych jest dokonanie porównania zadeklarowanych w złożonej ofercie parametrów technicznych z rzeczywistymi ich wartościami osiągniętymi podczas badań – powiedział przewodniczący grupy weryfikacyjnej płk Adam Marciniak z Inspektoratu Uzbrojenia podczas rozpoczętych testów śmigłowca EC-725 Caracal w Powidzu.

W czwartek 14 maja br. w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, trwa kolejna faza w postępowaniu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Sił Zbrojnych RP. Maszyna EC-725 Caracal jest poddawana sprawdzeniom weryfikacyjnym.

– Przykładamy dużą wagę do przejrzystości tych działań. Dlatego prace grupy nadzorowane są dodatkowo przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową oraz Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych – powiedział pułkownik Adam Marciniak podczas spotkania z przedstawicielami mediów w Powidzu.

– W skład mojej grupy wchodzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin, od operacyjnego użycia śmigłowców po aspekty techniczne. Łącznie grupa liczy 28 specjalistów – mówił przewodniczący grupy weryfikacyjnej.

Sprawdzenia weryfikacyjne śmigłowca są ostatnim etapem oceny złożonej oferty. Prowadzone są według procedur opisanych w dokumentach stanowiących ich podstawy formalne. Do tych dokumentów należą przede wszystkim: program sprawdzeń i metodyki ich przeprowadzenia oraz harmonogram sprawdzeń. Dodatkowo, w czasie analiz wykorzystywane są: dokumentacja techniczna śmigłowca, złożone przez wykonawcę w ofercie arkusze spełnienia wymagań oraz wstępne założenia taktyczno-techniczne.

Procedura ma na celu zweryfikowanie parametrów wskazanych w postępowaniu m.in.: osiągi, wyposażenie pokładowe, konstrukcja śmigłowca czy normy lotnicze - razem to 32 parametry.

Testy mają zakończyć się na początku czerwca. Do sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowca zaproszony został przedstawiciel związków zawodowych.

Pozytywne zakończenie sprawdzeń weryfikacyjnych sfinalizuje proces wyboru najkorzystniejszej oferty, co umożliwi zawarcie umowy i rozpoczęcie dostaw śmigłowców już od 2017 roku.

Z uwagi na charakter postępowania, ostateczna wartość kontraktu zostanie przedstawiona  po zawarciu umów offsetowych i dostawy.

W czwartek testy nie były prowadzone. Śmigłowiec został zaprezentowany grupie dziennikarzy, a po południu odbędzie się pokaz dla posłów i senatorów z komisji obrony.

W postępowaniu na śmigłowce wielozadaniowe dla Sił Zbrojnych RP, po przeanalizowaniu złożonych ofert, Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do sprawdzeń weryfikacyjnych śmigłowiec oferowany przez konsorcjum „Program EC-725 CARACAL-Polska”.

Pozyskiwane w ramach tej procedury śmigłowce, w wersjach specjalistycznych, w pełni zapewnią osiągnięcie nowych oraz rozszerzenie już posiadanych zdolności operacyjnych.

Foto: mjr Robert Siemaszko

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus