Badanie rynku dronów w Polsce na potrzeby organizacji systemu nadzoru i systemu oceny zgodności

Dron w locie - widok z bliska (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o zawarciu umowy z firmą Rębisz Marek ABMmedia INFOrmacje FACHOWE na przeprowadzenie badania rynku bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) w Polsce na potrzeby organizacji systemu nadzoru nad rynkiem BSP i systemu oceny zgodności w związku z wdrożeniem Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich.

Wyniki badania będą pomocne m.in. w określeniu skali zadań przyszłego organu nadzoru rynku oraz oszacowania niezbędnych zasobów do ich realizacji.

Badanie będzie obejmować m.in. zebranie odpowiedzi od firm z branży dronów w celu analizy rynku.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w badaniu.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl/web/infrastruktura/

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
comments powered by Disqus