Mikrolotowe Mistrzostwa Polski Inowrocław 2021

Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe (fot. Łukasz Jóźwiak, Ryszard Henke)

Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego zaprasza pilotów do udziału w Mikrolotowych Mistrzostwach Polski, które odbędą się w dniach 9-11 lipca 2021 r. na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu.

Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zawody mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski oraz przygotowanie zawodników do imprez międzynarodowych.

Zawody będą rozgrywane według aktualnego Regulaminu Mikrolotowych Mistrzostw Polski oraz Katalogu Konkurencji Mikroloty Klasyczne (z możliwością rozszerzenia o konkurencje zgodne z FAI task catalogue – Sekcja 10 aneks nr 4. Wydanie styczeń 2020).

Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia urządzenia przed zawodami u organizatora. Koszt 30zł/szt na całe zawody.

Każdy zawodnik  musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie mikrolotowym oraz Ubezpieczenie NNW. Każdy pilot-dowódca musi posiadać ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji, a także ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.

W skład kierownictwa zawodów wchodzą: Mariusz Jarmuszczak – jako Kierownik zawodów, którego obowiązkiem będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi; Stanisław Szpera – jako Główny Sędzia zawodów, którego obowiązkiem będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i  publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów. Na przewodniczącego Jury zawodów został wyznaczony Jarosław Rogowski. Komisja Mikrolotowa AP  wyznaczyła  Stanisława  Szperę – jako Route Plannera, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.

Udział w zawodach można nadal zgłaszać mailowo: Marcin@trendak.eu bądź telefonicznie: 784-025-692. Wpisowe wynosi 150 zł.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym na stronie www.mikroloty.com

Źródło: mikroloty.com
comments powered by Disqus