"Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL" – webinar dla studentów – Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zaprasza na drugie spotkanie z cyklu „Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL”, którego gośćmi będą przedstawiciele Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Webinar online odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021r., w godzinach 14:15 – 16:00 na MS Teams.

Program spotkania:
• Przedstawienie Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako potencjalnego pracodawcy studentów i absolwentów Wydziału MEiL;
• Funkcjonowanie ULC w dobie pandemii;
• Omówienie programu staży i praktyk w DPL ULC;
• Pożądane kompetencje studentów i absolwentów oczekiwane przez DPL ULC;
• Zakres obowiązków początkującego inżyniera;
• Sesja Q&A.

Na spotkaniu z ramienia ULC obecni będą:
– Anna Pawłowska – Naczelnik Wydziału Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, koordynator sekcji FSTD (Flight Simulation Training Devices)
– Norbert Łęgowik – Ekspert ds. FSTD (Flight Simulation Training Devices)
– Zbigniew Paturski – Ekspert ds. FSTD (Flight Simulation Training Devices)

Spotkanie poprowadzą mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL oraz dr inż. Piotr Lichota – adiunkt z Zakładu Mechaniki Wydziału MEiL.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Źródło: MEiL
comments powered by Disqus