Zaproszenie na premierę filmu o Eugeniuszu Wróblu

Zaproszenie na premierę filmu o Eugeniuszu Wróblu (źródło: Maria Wróbel-Wilgus)

Politechnika Śląska i Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego zapraszają na premierę filmu poświęconego Eugeniuszowi Wróblowi, byłemu wicewojewodzie katowickiemu i ministrowi w resortach związanych z transportem.

Tragicznie zmarły Eugeniusz Wróbel był naukowcem związanym z Politechniką Śląską, gdzie zajmował się między innymi zagadnieniami z zakresu utrzymania i rozwoju lotnisk oraz kompetencji służb zarządzających ruchem lotniczym.

Film dokumentalny o Eugeniuszu Wróblu w reżyserii Adama Turuli pod tytułem "Służba całym życiem... Rzecz o Eugeniuszu Wróblu" powstał z inicjatywy córki, Marii Wilgus. Film posiada patronat Ministerstwa Infrastruktury. Producentem jest Fundacja Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego. 

Wirtualny pokaz premierowy filmu "Służba całym życiem.... rzecz o Eugeniuszu Wróblu" odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godzinie 16:30 na kanale YT Politechniki Śląskiej – LINK

Premiera filmu połączona będzie z dyskusją on-line z udziałem władz uczelni, przedstawicieli branży lotniczej, reżysera i córki bohatera filmu. Serdecznie zapraszamy!


Słowo „służba” stanowi klucz do zrozumienia postawy życiowej, sposobu podejmowania decyzji i działania Eugeniusza Wróbla. Służył Polsce i ziemi śląskiej. Był tytanem pracy, człowiekiem wielkiej wiedzy i szerokich horyzontów. Potrafił tworzyć dalekosiężne wizje i skutecznie wprowadzać je w życie. Nigdy się nie poddawał.

W latach 1990-1995 powołany do służby publicznej jako Wicewojewoda Katowicki. Podejmował szereg istotnych decyzji związanych z infrastrukturą komunikacyjną i transportową województwa, przekształceniami przedsiębiorstw, ekologią, geodezją, sprawami obronnymi.

Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem powstało oraz rozwinęło się Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach, które po przejściu bezprecedensowej procedury przejęło od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w 1994 roku zarząd nad Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. Przejęcie zarządu nad lotniskiem „Katowice” w Pyrzowicach oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji umożliwiło jego uruchomienie jako międzynarodowego lotniska regionalnego. Powyższa inicjatywa i jej skuteczna realizacja w praktyce rozpoczęła proces decentralizacji zarządzania lotniskami w Polsce i uruchomiła proces głębokich zmian strukturalnych w tej branży.

W roku 1996 konsultował prace Konwentu Wojewodów w zakresie koncepcji rozwoju lotnisk i lotnictwa regionalnego.

W latach 1995 – 2005 współpracował z parlamentarzystami z Komisji Infrastruktury a także z Urzędem Marszałkowskim (w latach 1997 – 2001 także z Urzędem Wojewódzkim) konsultując głównie zagadnienia związane z infrastrukturą komunikacyjną w regionie oraz funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego.

W latach 1998-2001 ekspert Sejmowej Komisji Transportu i Łączności oraz doradca kolejnych Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej, uczestniczy m.in. w opracowaniu projektu prawa lotniczego.

Eugeniusz Wróbel był członkiem Rad Nadzorczych PLL LOT SA, Stalexport SA, GTL SA i innych znaczących firm.

Jako Wiceminister Transportu w latach 2005-2007, m. in.:

  • kierował opracowaniem przyjętego przez Rząd w roku 2007 dokumentu „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, który stał się m.in. podstawą do aplikacji o środki unijne a także dokumentem porządkującym pojęcia związane z systemowym podejściem do infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w kraju,
  • kierował przygotowaniem i przeprowadzeniem przez Parlament ustawy powołującej Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, a następnie przeprowadził proces jej powołania oraz doprowadził do samodzielnego jej funkcjonowania (co pozwoliło m.in. na zakończenie procesu integracji Polski z Eurocontrol oraz stworzyło warunki do podmiotowego zaistnienia Polski w pracach nad tzw. Functional Airspace Block),
  • przygotował i wdrożył koncepcję wprowadzenia do rządowego programu unijnego „Infrastruktura i Środowisko” projektów z zakresu rozbudowy lotnisk oraz poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie,
  • przygotował zmiany w prawie lotniczym (które przyjęte zostały przez Rząd i skierowane pod obrady Sejmu), a także przygotował autorski projekt ustawy pozwalającej zagospodarować na cele lotnictwa cywilnego przez samorządy lokalne tereny po byłych lotniskach wojskowych. owoływany był na wysokie stanowiska publiczne ze względu na profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

Był inicjatorem powstania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej, którego Rady Naukowo-Programowej był Przewodniczącym. W ostatnich miesiącach życia z wielką pasją promował sprawy lotnictwa i całym sercem angażował się w szkolenie młodych kadr. Planował napisanie książki z zakresu lotnictwa dla studentów.
(Źródło noty biograficznej: eugeniuszwrobel.pl)

Źródło: Maria Wróbel-Wilgus
comments powered by Disqus