Hamburg przygotowuje lotnictwo na wodór

Potencjalne pola zastosowania ciekłego wodoru w samolotach na lotnisku i jego peryferiach (fot. lufthansa-technik.com)

Przemysł lotniczy w Hamburgu przygotowuje się do latania z wodorem. Dlatego 7 lipca zostały ogłoszone plany utworzenia nowej platformy rozwojowej. W ciągu najbliższych dwóch lat Lufthansa Technik wraz z Niemieckim Centrum Lotniczym (DLR), Centrum Stosowanych Badań Lotniczych (ZAL) i lotniskiem w Hamburgu zaprojektują i przetestują szeroko zakrojone procesy obsługi technicznej i obsługi naziemnej technologii wodorowej. W tym celu samolot z rodziny Airbus A320 zostanie przekształcony w stacjonarne laboratorium w bazie Lufthansa Technik w Hamburgu.

Ciekły wodór (LH2) jest coraz bardziej konkretnie przewidywany w działach rozwoju dużych producentów samolotów jako zrównoważone paliwo do produkcji przyszłych generacji samolotów komercyjnych. Aby na wczesnym etapie zbadać wpływ zastosowania LH2 na konserwację i procesy naziemne, Lufthansa Technik, DLR, ZAL i lotnisko w Hamburgu łączą teraz swoją rozległą wiedzę praktyczną i naukową. Celem jest wspólne opracowanie pionierskiego demonstratora i jego eksploatacja od 2022 roku.

Jako trzeci co do wielkości ośrodek lotniczy na świecie, miasto Hamburg finansuje projekt badawczy z największej pojedynczej pozycji w swoim specjalnym programie mającym na celu złagodzenie ekonomicznego wpływu pandemii koronawirusa na przemysł lotniczy.

„Hamburg to nie tylko jeden z trzech największych klastrów lotniczych na świecie, w zeszłym roku miasto rozwinęło również jasną wizję stania się główną metropolią wodorową” – wyjaśnił Michael Westhagemann, senator ds. ekonomii i innowacji miasta Hamburg. „Dlatego uważam, że połączenie tych dwóch podstawowych kompetencji Hamburga jest zarówno logicznym, jak i satysfakcjonującym krokiem. Port, sektor energetyczny, przemysł i cały sektor mobilności są zaangażowane i przygotowują się do tej przełomowej technologii. Dzięki temu projektowi wnosimy również istotny wkład w przekształcenie lotnictwa w przyszłościowe rozwiązanie w zakresie mobilności neutralne dla klimatu. Oczywistym celem jest zbudowanie gospodarki wodorowej w Hamburgu, która zajmie wiodącą pozycję na arenie międzynarodowej”.

W pierwszej fazie projektu, do końca 2021 r., partnerzy zamierzają zidentyfikować najpilniejsze obszary rozwoju do bliższego zbadania naukowego i na tej podstawie opracować koncepcję późniejszych testów praktycznych. Praktyczna realizacja koncepcji rozpocznie się na początku 2022 roku i będzie wiązała się z modyfikacją wycofanego z eksploatacji samolotu Airbus A320. Zostanie wyposażony w infrastrukturę LH2, która będzie wykorzystywana jako w pełni funkcjonalne laboratorium terenowe w bazie Lufthansa Technik w Hamburgu.

Równolegle w DLR tworzone jest środowisko wirtualne, które zostanie wykorzystane do uzyskania cyfrowego i bardzo dokładnego mapowania zdefiniowanych obszarów rozwoju. Nowa platforma rozwojowa ma stanowić inspirację do procesu projektowania kolejnej generacji samolotów za pomocą sparametryzowanych i bardzo dokładnych modeli wirtualnych.

W tym kontekście Lufthansa Technik wniesie przede wszystkim swoją ogromną wiedzę operacyjną w zakresie konserwacji i modyfikacji samolotów komercyjnych, a także może uwzględnić perspektywę klienta poprzez bliski kontakt z liniami lotniczymi na całym świecie. DLR doda swoje wieloletnie i międzysektorowe doświadczenie z wodorem i skoncentruje się na rozwoju środowiska wirtualnego. ZAL będzie również uczestniczył w tym przedsięwzięciu ze swoim rozległym know-how w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i cyfrowego mapowania procesów. Jako stowarzyszony partner projektu, lotnisko w Hamburgu wniesie przede wszystkim swoje doświadczenie z perspektywy operatora, na przykład w zakresie definiowania wymagań dotyczących procesu obsługi naziemnej przyszłych samolotów z napędem LH2.

„Nie ma alternatywy dla transformacji naszej branży w kierunku lotów neutralnych dla klimatu. Dzięki temu projektowi chcemy stawić czoła temu ogromnemu wyzwaniu technologicznemu na wczesnym etapie – zarówno dla całej branży MRO, jak i dla nas. Aktywnie zabezpieczamy przyszłość, ponieważ dziś gromadzimy know-how na potrzeby konserwacji i procesów naziemnych pojutrze” – wyjaśnił dr Johannes Bussmann, dyrektor generalny Lufthansa Technik AG. „Dlatego cieszę się, że udało nam się połączyć siły z silnymi partnerami w tym projekcie. Jestem bardzo wdzięczny za dalekowzroczność miasta Hamburg i hojne finansowanie tego projektu”.

„Samoloty przyszłości są lżejsze, bardziej wydajne i latają z alternatywnymi koncepcjami napędu. Wodór będzie w tym odgrywał ważną rolę. Musimy szybko i szczegółowo poznać wymagania dotyczące samolotów i rzeczywistej eksploatacji z wodorem na ziemi” – powiedział dr Markus Fischer, zastępca członka zarządu DLR Aeronautics.

Źródło: lufthansa-technik.com
comments powered by Disqus