Statystyki ULC dotyczące liczby ważnych licencji lotniczych

Licencja pilota (dlapilota)

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił raport dotyczący liczby ważnych licencji na dzień 31 grudnia 2016 r. w podziale na poszczególny rodzaj uprawnień, jak również płeć. Statystyki wskazują, że w ostatnich latach ilość wydanych uprawnień lotniczych cyklicznie wzrasta, jak również zwiększa się udział kobiet je posiadających.

I tak w przypadku licencji ATPL(A) (zarówno JAA, jak i PART-FCL), na koniec ubiegłego roku posiadało je w Polsce 1010 osób, w tym 984 mężczyzn i 26 kobiet, co w ujęciu procentowym oznacza udział tych ostatnich w wysokości 2,57 %. Wartość ta w ostatnich latach nieznacznie, ale rośnie.

Ciekawe jest również zestawienie liczby osób posiadających licencję pilota turystycznego PPL(A), którą na koniec ubiegłego roku posiadało 3762 osoby, w tym 3502 mężczyzn i  260 kobiet. Udział płci pięknej w ogólnej liczbie wyniósł 6,9 % i również wykazuje niewielką tendencję zwyżkową.

W przypadku Licencji Pilota Szybowcowego (SPL), uprawnienia tego typu posiadało 2657 osób, w tym 2443 mężczyzn i 214 kobiet, co wskazuje na udział tych ostatnich w wysokości 8,76 %. Największy procentowy udział kobiet w danej kategorii można zauważyć na przykładzie Licencji Dyspozytora Lotniczego (FDL), którą posiada 42 kobiety i 94 mężczyzn. Ogółem jest to 136 osób, z których 31 % to kobiety.

Na koniec ubiegłego roku w naszym kraju ULC odnotował 12074 wydanych uprawnień lotniczych w porównaniu do 11469 w grudniu 2015 r., co oznacza wzrost o 5,28%.

Na szczególną uwagę, zasługuje pokaźna i szybko rosnąca liczba 4240 świadectw kwalifikacji operatorów UAV VLOS. Pierwsze z nich zostały wydane pod koniec 2013 r., a obecnie szkoleniem operatorów dronów zajmuje się ponad 50 ośrodków, więc z pewnością liczba osób z uprawnieniami tego typu będzie nadal masowo rosła.

Statystyki ważne na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiamy poniżej.  Dostępne są one również na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (link)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus