Hangar po dawnej fabryce samolotów przy Wrońskiej w Lublinie zostanie odnowiony

Hangar lotniczy przy ul. Wrońskiej 2 w Lublinie - wizualizacja po odnowieniu (fot. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków/FB)

Jak poinformował pod koniec września Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, rozpoczęły się prace remontowe hangarów na lubelskich Bronowicach.

Hangar lotniczy zlokalizowany przy ul. Wrońskiej 2 w Lublinie wybudowano w 1923 roku wg projektu inż. St. Cywińskiego-Cepelińskiego. Projekt ten został opracowany w związku z rozbudową fabryki samolotów "Plage/Laśkiewicz" należącej do Teofila Laśkiewicza i Kazimierza Arkuszewskiego. Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta przekryty został trójdzielnym walcowym dachem.

Wnętrze hangaru podzielono na trzy części o zbliżonej wielkości, z których każda dostępna była poprzez odrębne, rozsuwane wrota drewniane zamurowane w trakcie powojennej modernizacji obiektu. Podczas wyżej przywołanej przebudowy dodatkowo zmieniono kształt otworów okiennych – z półkoliście zamkniętych na prostokątne; dobudowano przybudówkę od północy, a cały obiekt obito blachą. W budynku prowadzona była działalność handlowa. Podczas przebudowy ciągów komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu wycięte zostały drzewa rosnące wzdłuż wschodniej elewacji hangaru co wyeksponowało jego elewację od strony ulicy.


(fot. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Nowy właściciel obiektu przystąpił w 2017 roku do planowania prac odtworzeniowo-adaptacyjnych. Zlecił realizację tego zadania lubelskiemu architektowi mgr inż. arch. Januszowi Szymankowi, który opracował dokumentację projektową pod nazwą: "Projekt architektoniczno-budowany przywrócenia historycznego charakteru budynkowi hangaru lotniczego dawnych zakładów mechanicznych Plage i Laśkiewicza w Lublinie, ul. Wrońska 2”.


(fot. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Projekt zakłada między innymi: oczyszczenie obiektu z wtórnych przybudówek, demontaż okładziny z blachy trapezowej oraz  przywrócenie w elewacji północno-zachodniej wysokich, zamkniętych półkoliście otworów okiennych o wielokwaterowych podziałach. Dodatkowo w elewacji południowo-wschodniej, która pierwotnie była wyposażona w trzy szerokie wrota drewniane oraz górne doświetlenie – wprowadzono (w związku z ograniczeniami konstrukcyjnymi) aluminiowe, przeszklone konstrukcje imitujące lokalizacją, kształtem i wielokwaterowymi podziałami dawne naświetla  oraz wertykalne gęsto rozmieszczone elementy drewniane mające nawiązywać do dawnych rozsuwanych wrót hangaru lotniczego. Projekt uzyskał stosowne decyzje administracyjne i inwestycja został rozpoczęta – opowiada Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W pierwszej kolejności przystąpiono do zdjęcia wtórnej blachy trapezowej, którą obite były wszystkie elewacje budynku. Po zdjęciu blachy z elewacji północno - zachodniej okazało się, że półkoliście zakończone okna zdobione były dodatkowo opaskami i zwornikami, z których każdy został zniszczony podczas prac montażowych związanych z obiciem obiektu blachą. Właściciel budynku zabytkowego bez wahania postanowił wdrożyć plan odtworzenia elementów zdobniczych w tej elewacji. W chwili obecnej opracowywany jest projekt zawierający rozwiązania zamienne uwzględniające w/w odkrycia – dodaje.

Tak się ma zmienić dawna fabryka samolotów przy Wrońskiej w Lublinie:


(fot. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków)


(fot. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Źródło: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
comments powered by Disqus