LPR - podsumowanie roku 2011

EC 135 w barwach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Rok 2011 to rok zakończenia projektu wymiany floty śmigłowców we wszystkich bazach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Statystyka

Nowe śmigłowce Eurocopter EC 135 dały naszej jednostce większe możliwości operacyjne. Najlepiej świadczy o tym rekordowa liczba zrealizowanych misji.

W 2011 roku śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wykonały łącznie 8833 loty, w tym 6974 do wypadków i nagłych zachorowań i 1859 transportów międzyszpitalnych. Nasze załogi śmigłowcowe spędziły w powietrzu 6569 godzin ratując życie i zdrowie. Dodatkowe 1644 godziny przypadły na szkolenia i doskonalenie swoich umiejętności.

Poza transportami międzyszpitalnymi najczęstszym powodem wezwań śmigłowca ratunkowego była potrzeba pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (1732). Nasi pacjenci to często osoby z zawałem mięśnia sercowego (925), udarem (683), osoby nieprzytomne (681), po upadku z wysokości, w stanie nagłego zatrzymania krążenia, oparzeni, z amputacjami.

Rekord dla wszystkich naszych załóg HEMS to wykonanie 50 akcji ratunkowych w ciągu jednego dnia, natomiast poszczególne załogi wykonały maksymalnie

7 lotów w ciągu jednego dyżuru. W ubiegłym roku najwięcej, bo 845 misji zrealizowały załogi HEMS Warszawa, druga pod tym względem była baza w Szczecinie (744 misje).
Dwa samoloty Piaggio stacjonujące w bazie Samolotowego Zespołu Transportowego zrealizowały w minionym roku łącznie 653 loty.

Loty nocne

Po upływie niespełna półtora roku od wprowadzenia do służby pierwszego śmigłowca Eurocopter warszawska baza rozpoczęła pełnić dyżur w porze nocnej – od kwietnia do godziny 23, a od lipca całą dobę. Po zmroku do godziny 23 dyżurują również ratownicy z Gdańska (od 8 sierpnia) i Wrocławia (od 5 września). W ubiegłym roku zrealizowano 1456 lotów po zachodzie słońca, w tym 542 loty ratunkowe i 914 lotów szkolnych, przebazowań itp.

Na potrzeby nocnych lotów w całej Polsce wyznaczono już niemal 1000 miejsc gminnych, gdzie przy zabezpieczeniu przez strażaków możliwe jest lądowanie śmigłowca po zachodzie słońca. W 2011 roku przeszkolono 12 tysięcy strażaków ratowników z zabezpieczania miejsca do lądowania śmigłowca ratunkowego.

Inwestycje

Rok 2011 w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym upłynął pod znakiem inwestycji. Udało się podpisać umowy z wykonawcami i rozpocząć prace budowlane w siedmiu lokalizacjach z pierwszego etapu projektu „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”(bazy HEMS w Łodzi, Suwałkach, Sanoku, Białymstoku, Poznaniu, Zielonej Górze oraz Stacja Obsługi Technicznej w Szczecinie-Goleniowie).

Lądowiska przyszpitalne

W 2011 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego zarejestrowano 25 profesjonalnych lądowisk sanitarnych. Biorąc pod uwagę, że na koniec roku 2010 było ich zaledwie 19, można tu mówić o dużym zaangażowaniu szpitali w poprawę systemu ratownictwa medycznego poprzez umożliwienie jeszcze szybszego dotarcia pacjentów bezpośrednio do szpitalnego oddziału ratunkowego.  

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus