LPR: Podsumowanie 2015 roku

EC135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fot. Sebastian Elijasz

9098 misji zrealizowały w 2015 roku załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w siedemnastu stałych i jednej sezonowej bazie w Polsce. Wezwań do wypadków i nagłych zachorowań było 7837, natomiast pozostała liczba (1261) to transporty międzyszpitalne.

Wśród najczęstszych powodów wezwań śmigłowców niestety prym wiodły loty do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (1937). Znaczny odsetek to wezwania do nagłych zachorowań: udary (1135), zawały mięśnia sercowego (564), zatrzymanie krążenia (495), pacjent nieprzytomny (599). 539 razy załogi były wzywane do osób, które spadły z wysokości, a 240 razy do poparzonych. Dyspozytorzy medyczni jako powody wezwań podawali również: amputacje (66), zatrucie lekami (58), użądlenia i ukąszenia (60) czy postrzał z broni palnej (15).

W sumie na pokładach śmigłowców przetransportowano 7097 pacjentów. Załogi spędziły w powietrzu ponad 6340 godzin.

W minionym roku najwięcej misji zrealizowały załogi HEMS:
• Kraków – 798 (spośród baz całodobowych),
• Szczecin – 614 (spośród baz pełniących dyżur w godz. 7-20),
• Kielce – 479 (spośród baz pełniących dyżur od godziny 7.00, lecz nie wcześniej niż od wschodu słońca, do 45 min. przed zachodem słońca, lecz nie dłużej niż do godziny 20.00).

Załogi Samolotowego Zespołu Transportowego wykonały w 2015 roku 469 misji generując tym samym ponad 720-godzinny nalot.

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus