Nowe inwestycje w Lotniczej Akademii Wojskowej

Nowe inwestycje w Lotniczej Akademii Wojskowej, fot. LAW

W środę 29 lipca 2020 roku, w Rektoracie Lotniczej Akademii Wojskowej została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego”, którego zakończenie planowane jest do 2024 roku.

Inwestycja będzie realizowana w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środków własnych uczelni. Z ramienia Lotniczej Akademii Wojskowej Umowę podpisał Rektor-Komendant LAW - gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk. Wykonawcę, tj. ERBUD S.A., reprezentowali: Dyrektor Oddziału Rzeszów – Pan Artur Łuczak oraz Kierownik Działu Ofertowego – Pan Adam Walc. Przy podpisaniu umowy byli obecni Kierownik Działu Infrastruktury - Pani Jolanta Perkowska oraz Zastępca Kanclerza LAW - Pan Tomasz Płowaś. Umowa została podpisana na kwotę  53 764 582,01 zł.

Nowy obiekt będzie posiadał 9 kondygnacji (8 nadziemnych, 1 podziemną) o łącznej powierzchni użytkowej 12 662,71 m2 i wysokości 25 m. co umożliwi to zakwaterowanie 535 osób oraz zorganizowanie 11 sal wykładowych dla 284 słuchaczy.

Dzięki niemu Uczelnia zwiększy możliwości obecnej bazy noclegowej i pozwoli to na zaspokojenie wzrastających potrzeb Uczelni przede wszystkim do zakwaterowania podchorążych i słuchaczy kursów realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Dodatkowo w budynku będą zlokalizowane sale wykładowe oraz magazyny. Powyższe zadanie jest również bardzo ważne w kontekście planowanych szkoleń studentów zagranicznych w ramach umów międzynarodowych.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus