Lotnicza Akademia Wojskowa nawiązała współpracę z PPL

LAW podpisała porozumienie dot. kształcenia z PPL (fot. LAW)

Wzrost ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych, stale rosnąca liczba operacji lotniczych oraz plany rozwoju infrastruktury lotniskowej sprawiły, że Lotnicza Akademia Wojskowa i Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) nawiązały współpracę naukową. Pierwszym krokiem było spotkanie Rektora-Komendanta LAW i prezesa PPL-u, podczas którego podpisano porozumienie stanowiące fundament kształcenia kolejnych pokoleń ekspertów, prowadzenia wspólnych badań naukowych i praktycznych szkoleń głównie w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe.

Dziękujemy za ogromne zaufanie, którym obdarzyło nas PPL powierzając akademii szkolenie swoich pracowników. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby współpraca była sukcesem dla każdej ze stron – podkreślił podczas spotkania Rektor-Komendant LAW gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Pracownicy akademiccy LAW będą mogli wspierać swoim potencjałem naukowym, wiedzą praktyczną oraz innowacyjnymi rozwiązaniami szereg inicjatyw podejmowanych przez PPL. Uczelnia realizuje bowiem misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i społeczeństwa – wnosi kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, budując kapitał intelektualny kraju poprzez oparcie swojej działalności naukowej i dydaktycznej na dwóch filarach.

Pierwszym jest współpraca z wybitnymi autorytetami akademickimi, którzy stale dostosowują poziom dydaktyki do dynamicznie zachodzących zmian otoczenia ekonomicznego i społecznego. Studenci oprócz teorii, otrzymują możliwość nabycia umiejętności praktycznych, stając się w przyszłości wyjątkowymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Drugim filarem jest prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe – w szczególności badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług i wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Wprowadzenie dynamicznej współpracy pomiędzy obiema instytucjami będzie więc polegało na stwarzaniu możliwości wymiany doświadczeń poprzez utworzenie systemu kształcenia wzbogaconego o formy takie jak staże i praktyki studenckie w PPL a przygotowani merytorycznie pracownicy naukowi, absolwenci Lotniczej Akademii Wojskowej oraz studenci otrzymają unikatową możliwość współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i odbycia praktycznego szkolenia zawodowego. Będą mogli również bezpośrednio wesprzeć swoim potencjałem naukowym, wiedzą praktyczną oraz innowacyjnymi rozwiązaniami szereg inicjatyw podejmowanych przez PPL. W szczególności powołanej do życia przez tę instytucję Służby Psychologów Interwencji Kryzysowej (udzielającej wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym skutkami zdarzeń o charakterze kryzysowym jak i wymagającym takiego wsparcia pracownikom przedsiębiorstwa), co w znacznym stopniu podniesienie zdolności i skuteczności instytucji.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus