Delegacja Republiki Korei z wizytą w Lotniczej Akademii Wojskowej

Delegacja Republiki Korei z wizytą w Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. LAW)

Lotniczą Akademię Wojskową odwiedzili: Ambasador Republiki Korei w Warszawie – J. E. Mira Sun oraz Attaché Obrony Republiki Korei w Warszawie – ppłk Hongsoon Shin.

Celem wizyty w dniu 30 października br. było zapoznanie delegacji z procesem kształcenia podchorążych LAW, bazą szkoleniową, infrastrukturą, perspektywami rozwoju oraz zapleczem edukacyjnym.

Po oficjalnym powitaniu przez Rektora-Komendanta LAW gen. bryg. pil. dr. Piotr Krawczyka gościom przybliżono prawie stuletnią historię Uczelni oraz zaprezentowano sposób funkcjonowania „Szkoły Orląt” i specjalistycznych ośrodków szkolenia.

 

Następnie delegacja w asyście Rektora-Komendanta gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka, Prorektora ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura oraz władz Lotniczej Akademii Wojskowej odwiedziła m.in. Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego. Goście mogli zaobserwować ćwiczenia na Lotniczo-Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych, które zwiększają odporność zmysłu równowagi na zakłócenia orientacji przestrzennej w locie.

 

Zaprezentowano również proces szkolenia na symulatorach najnowszej generacji, które pozwalają nie tylko na realizację części zajęć praktycznych na urządzeniu treningowym, ale również dają unikatową możliwość przećwiczenia sytuacji awaryjnych, czego nie da się bezpiecznie przeprowadzić w czasie rzeczywistego lotu. Delegacja odwiedziła także Ośrodek Szkolenia personelu Służb Ruchu Lotniczego oraz Studium Języków Obcych.

Wizyta zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus