Spotkanie Latajmy Bezpiecznie z kierownictwem PAŻP

Latajmy Bezpiecznie & PAŻP

W dniu 12 marca 2010 członkowie Zespołu Latajmy Bezpiecznie spotkali się z przedstawicielami kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W trakcie spotkania Zespół przybliżył misję i sposób swojego działania oraz przedstawił obszary zagrożeń zgłoszone do Zespołu, które są związane z działalnością PAŻP; m. in. projektowanie podejść w oparciu o GNSS czy informacje publikowane w AIP VFR. Mając na uwadze charakter oraz zakres poruszanych zagadnień podjęto decyzję o utworzeniu grup, które będą się zajmowały poszczególnymi zagrożeniami.

Przedstawiciele PAŻP wyrazili się również optymistycznie o organizacji konferencji dla pilotów oraz kontrolerów ruchu lotniczego, w trakcie której będziemy mogli wymienić się wspólnymi doświadczeniami.
 

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus