Wybór nowych władz stowarzyszenia KTL AOPA Poland

KTL AOPA Poland

10 października 2009 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Członków Krajowego Towarzystwa Lotniczego - AOPA Poland.

Głównym punktem Zebrania były wybory nowych władz Stowarzyszenia.W tajnych głosowaniach Członkowie KTL AOPA Poland wybrali na 2 letnią kadencje nowy Zarząd i Radę.

Prezesem Zarządu został wybrany ponownie Błażej Krupa.
Członkami Zarządu zostali:
Andrzej Wach
Wiesław Kapitan
Marcin Stan
Paweł Korzec.

Nowa Rada Stowarzyszenia to:
Maciej Fiszer – Przewodniczący
Członkowie: Sławomir Kubiak
Marek Kulczycki
Krzysztof Wojtkowiak
Wojciech Roman

Walne Zebranie podjęło miedzy innymi uchwały o:
- utrzymaniu składek członkowskich na dotychczasowym poziomie
- kontynuowaniu programu bezskładkowego rocznego członkostwa dla wszystkich instruktorów lotniczych oraz dla nowych pilotów, którzy wykonali swój pierwszy samodzielny lot samolotem, lub otrzymali licencję.

Nowy Zarząd rozesłał jednocześnie ankietę, która da odpowiedź na pytanie, czego przede wszystkim oczekują Członkowie w przyszłej działalności KTL AOPA Poland.

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus