KTL AOPA Poland pyta o system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

KTL AOPA Poland

Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland wystosowalo do Stanisława Żmijana, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju, oficjalne zapytania odnośnie Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (SSP) oraz Krajowego Planu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (na kolejne lata).

Są to dokumenty niezbędne dla certyfikowanych podmiotów działających w branży lotniczej celem wdrożenia przez nie systemu zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management System - SMS), wymaganego w przepisach europejskich, a jednocześnie są warunkiem utrzymania ważności posiadanych przez te podmioty certyfikatów.

Należy zauważyć, że najbliższe obowiązkowe terminy wdrożenia SMS w przedsiębiorstwach, to kwiecień 2014 r. dla szkól lotniczych i październik 2014 r. dla przewoźników lotniczych, w tym, PLL LOT SA. Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami:

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus