Przejdź do treści
Dostępność paliwa lotczniego
Źródło artykułu

Koniec z dostępnością paliwa AVGAS na małych lotniskach? Uchylony zapis dotyczący zwolnienia z koncesji

Ustawodawca z dniem 2 września 2016 roku uchylił przepis Art. 32 ust. 5 Prawo energetyczne, mówiący, że uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1 000 000 euro

Wobec powyższego, nasuwa się wiele niejasności natury legislacyjnej dotyczącej możliwości sprzedaży paliwa lotniczego podmiotom, które w chwili obecnej nie posiadają koncesji. OBR S.A., wstrzymał już dostawy paliwa dla podmiotów nie posiadających koncesji do czasu wyaliminowania niejasności prawnych mogących skutkować karami za obrót bez stosownych uprawnień.

Dzięki wyłaczeniu spod obowiązku koncesji, w ostatnich latach, powstało na polskich lotniskach i lądowiskach wiele stacji oferujących paliwo lotnicze, podnosząc tym samym bezpieczeństwo operacji lotniczych. Po latach problemów z zakupem paliwa lotniczego, w końcu utarło się przeświadczenie, że AVGAS jest powszechnie dostępny (czytaj: Ceny paliw lotniczych na polskich lotniskach - od dzisiaj z różnicą w średniej cenie za ostatni miesiąc), przez co można było efektywniej i bezpieczniej planować operacje małego lotnictwa. Niestety zmiany regulatora, mogą ten stan zmienić.  

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony