Nowe władze Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie

Komitet Obrony Lotniska w Krośnie
3 kwietnia w Hotelu Nafta w Krośnie odbyło się zwołane w trybie interwencyjnym przez Komisję Rewizyjną Aeroklubu Polskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Podkarpackiego – Szkoła Lotnicza w Krośnie.

Zgromadzenie unieważniło uchwały poprzedniego zgromadzenia i dokonało wyboru władz statutowych Aeroklubu Podkarpackiego.

Do Zarządu zostali wybrani:
Wojciech Gałuszka, Marian Jakoniuk, Mirosław Markiewicz , Ryszard Nowak, Andrzej Skrudlik, Andrzej Ulanowski, Piotr Wacławski, Jan Węgrzyński, Jan Zając, Józef Źrebiec i Wacław Żurek.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Marek Bochenek, Witold Ostrowski, Jacek Rudy, Jerzy Turski i Jakub Żurek.

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
Bożena Faltman, Jan Gruszecki i Bolesław Wojtowicz.

Wybrano też delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego:
1. Markiewicz Mirosław
2. Walczak Roman
3. Zając Jan

Wybrane nowe Władze Aeroklubu Podkarpackiego – SL ukonstytuowały się następująco:

Zarząd:
1. Zając Jan - Prezes Zarządu
2. Nowak Ryszard - Wiceprezes Zarządu
3. Gałuszka Wojciech - Sekretarz Zarządu
4. Skrudlik Andrzej - Członek Prezydium
5. Źrebiec Józef - Skarbnik
6. Jakoniuk Marian - Członek
7. Markiewicz Mirosław - Członek
8. Ulanowski Andrzej - Członek
9. Wacławski Piotr - Członek
10. Węgrzyński Jan - Członek
11. Żurek Wacław - Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Ostrowski Witold - Przewodniczący KR
2. Turski Jerzy - Wiceprzewodniczący KR
3. Żurek Jakub - Sekretarz KR
4. Bochenek Marek - Członek
5. Rudy Jacek - Członek

Sąd Koleżeński:
1. Gruszecki Jan – Przewodniczący
2. Falcman Bożena - Członek
3. Wojtowicz Bolesław – Członek

Nowe władze rozpoczęły pracę od 4 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie podjęło też kilka uchwał, które mają zmienić niekorzystną sytuację, w jakiej znalazł się Aeroklub Podkarpacki na przestrzeni ostatnich lat.

Galeria zdjęć na stronie Komitetu Obrony Lotniska w Krośnie
Źródło: Komitet Obrony Lotniska w Krośnie
comments powered by Disqus

Komentarze

UCHWAŁY Z DNIA 03.04.2011r. SĄ WAŻNE !

W DNIU 21.12.2011r. PO TRWAJĄCYM KILKANAŚCIE MIESIĘCY SPORZE ZAKOŃCZYŁA SIĘ SPRAWA POMIĘDZY BYŁYM ZARZĄDEM A. PDKAP-SL WSPIERANYM PRZEZ ORGAN NADZORU A NOWYM ZARZĄDEM AEROKLUBU PODKARPACKIEGO.

JAK WIADOMO PO NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW AEROKLUBU PODKARPACKIEGO – SL ORGAN NADZORU ZASKARŻYŁ DO SĄDU REJESTROWEGO UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 03.04.2011r.

PO KILKU ROZPRAWACH, SĄD REJESTROWY W RZESZOWIE ODDALIŁ W CAŁOŚCI WNIOSEK WNIOSKODAWCY (PREZYDENTA MIASTA KROSNA O UNIEWAŻNIENIE UCHWAŁ Z DNIA 03.04.2011r. I W DNIU 08.07.2011r. WYDAŁ POSTANOWIENIE KORZYSTNE DLA NOWYCH WŁADZ AP-SL.

WNIOSKODAWCA JEDNAK ZŁOŻYŁ APELACJĘ DO SĄDU OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE, KTÓRY TO SĄD W DNIU DZISIEJSZYM PODTRZYMAŁ POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI Z DNIA 08.07.2011r.

TYM SAMYM, UCHWAŁY Z DNIA 03.04.2011r. SĄ WAŻNE ! A WYBRANE WÓWCZAS WŁADZE MAJĄ PEŁNY – NIEKWESTIONOWANY MANDAT DO SPRAWOWANIA WŁADZY W AEROKLUBIE PODKARPACKIM – SZKOLE LOTNICZEJ KROSNO !

WSZYSTKIM, KTÓRZY WIERZYLI W SPRAWIEDLIWE ZAKOŃCZENIE TEGO SPORU SERDECZNIE DZIĘKUJEMY - WESOŁYCH ŚWIĄT !

To może być najkrótsza kadencja w historii :-)

A Żurki są spokrewnieni?
Bo jeżeli to wybory nieważne.!!

No cóż, chyba taki region...;)

w Rzeszowie władze też trwają w samouwielbieniu.

Ja bym się tak bardzo do tych "nowych władz" nie przyzwyczajał - rzeczone walne zostało zwołane ze złamaniem tylu przepisów, że zdziwiłbym się, gdyby sąd je uznał. Ale cuda się zdarzają - jeśli tak, to ten aeroklub dołączy do grona podupadających aeroklubów, tak jak np. mielecki, gdzie władzę już kilka lat temu też przejęła "sekcja geriatryczna" i od tego momentu członków ubywa, lotów coraz mniej a tylko samopoczucie władz z roku na rok rośnie (jacy to my jesteśmy wspaniali). W Krośnie może się skończyć tak samo, od czego Boże uchowaj