Magdalena Jaworska członkiem zespołu Komisji Europejskiej ds. żeglugi powietrznej

Aviation startegy for Europe

Magdalena Jaworska, była po. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, została członkiem grupy oceny skuteczności wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Performance Review Body  - PRB) powołanej z dniem 1 czerwca 2017 r. przez Komisję Europejską.

Przewodniczącą PRB została Regula Dettling-Ott, a w skład grupy weszli:

  • Laurent Barthelemy
  • Magdalena Jaworska
  • Andrew Knill
  • Antero Lahtinen
  • Hans-Martin Niemeier
  • Ulrich Schulte-Strathaus
  • Rosa Arnaldo Valdes
  • Daniel Weder

PRB ma zapewnić Komisji niezależne doradztwo i fachową wiedzę w celu poprawy skuteczności nawigacji lotniczej w Europie w kluczowych obszarach bezpieczeństwa, wydajności, środowiska i ekonomii. Nowy PRB rozpocznie działalność w czerwcu 2017 r.


Magdalena Jaworska piastowała funkcję prezesa PAŻP od 10 lutego 2015 r. do 22 grudnia 2016 r., kiedy stanowisko to objął Janusz Niedziela.


Od września 2014 roku pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Finansowo-Administracyjnych. W latach 2008-2014 jako zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała za realizację największego w historii programu budowy dróg i autostrad o wartości ponad 100 mld złotych, współfinansowanego, między innymi, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko oraz w ramach PPP, a także za wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat. 

Źródło: Komisja Europejska
comments powered by Disqus