Ustawa o Centralnym Porcie Lotniczym oraz przepisy dotyczące eksploatacji statków powietrznych kategorii specjalnej w ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), który zawiera zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów, zostało opublikowanych kilka aktów prawnych dotyczących branży lotniczej.

Dz.U. 2018 poz. 1089
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Dz.U. 2018 poz. 1122- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

Dz.U. 2018 poz. 1148- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach


Dz.U. 2018 poz. 1089 dostępny jest tutaj (LINK)
Dz.U. 2018 poz. 1122 dostępny jest tutaj (LINK)
Dz.U. 2018 poz. 1148 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus